Hoved- og nøgletal 2013/14

Hovedtal i DKK 1.000 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Resultat
Nettoomsætning 1.821.846 1.864.967 1.860.498 1.674.705 1.505.660
Resultat af primær drift 5.397 19.501 32.909 35.977 45.057
Finansielle poster netto -26.697 -31.500 -33.852 -16.141 -14.910
Årets resultat -21.300 -11.999 1.684 12.127 21.069
Årets totalindkomst -9.240 -3.738 5.191 17.161 21.069
Balance
Balancesum 1.358.594 1.369.854 1.546.178 1.472.208 1.047.438
Egenkapital, inkl. ansvarlige lån 433.498 383.369 366.997 275.425 261.148
Investeret kapital, inkl. goodwill, netto 334.292 329.395 180.209 418.426 346.734
Pengestrømme, fra:
- driftsaktivitet 3.583 102.074 19.205 54.578 -43.333
- investeringsaktivitet -36.844 -17.195 -6.678 -340.958 -19.977
- heraf investeringer i materielle aktiver -28.633 -9.520 -15.112 -23.136 -8.811
- finansieringsaktivitet 32.579 -191.231 89.085 289.484 -33.694
Nøgletal
Omsætningsvækst -2,3 % 0,2 % 11,1 % 11,2 % -6,9 %
Nettoomsætning pr. medarbejder 1.138 1.146 1.115 1.077 974
Omkostningsprocent administrative funktioner 6,3 % 6,9 % 7,5 % 8,4 % 8,1 %
Soliditetsgrad, inkl. ansvarlige lån 31,9 % 28,0 % 23,7 % 18,7 % 24,9 %
Markedsandel Top Tier-segmentet (top-100) 41 % 37 % 37 % 36 % 34 %
Markedsandel Mid Tier-segmentet (101-1.000) 27 % 26 % 26 % 24 % 22 %
Markedsandel SMV-segmentet (1.001-) 12 % 12 % 11 % 10 % 9 %
Samlet kundetilfredshed (score 1-10, hvor 10 er højest)* 8,6 8,5 8,2 - -
Antal fuldtidsansatte medarbejdere og partnere ultimo 1.615 1.621 1.634 1.542 1.440
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. partnere 1.601 1.627 1.668 1.555 1.546
Personaleomsætning 16,6 % 15,6 % 19,6 % 18,8 % 23,7 %
Gennemsnitlig alder 37 år 37 år 37 år 38 år 37 år
Kønsfordeling M / K 56 % / 44 % 55 % / 45 % 56 % / 44 % 55 % / 45 % 55 % / 45 %
Antal partnere ultimo 160 161 161 146 132
Antal statsautoriserede revisorer ultimo 255 268 270 243 209

*) Der er ikke givet oplysninger om kundetilfredshed for 2010/2011 og tidligere år, da undersøgelsen først er påbegyndt fra regnskabsåret 2011/2012.

For definitioner se note 5.2, side 81 i PwC's årsrapport 2013/14.