Kursusoversigt - PwC Academy

Her kan du se en oversigt over de kurser, som PwC Academy udbyder. Vi lancerer løbende nye og spændende kurser og certificeringer.

Vi tilbyder også online kompetenceudvikling. Læs mere om vores e-learnings og webinar e-learnings.

Afgiftskursus: Afgift af chokolade, slik og nødder

Afgiftsområdet er kompleks, og der sker løbende mange ændringer. Derfor udbyder PwC's Academy kurser, som udvider din viden om afgifter på fx chokolade og sukkervarer.

Anti-bestikkelse og -korruption

Få viden og redskaber til at håndtere og forebygge bestikkelse og korruption i din virksomhed

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmedlem? Få indsigt i de pligter og muligheder, som følger af lovgivningen om selskaber og regnskaber, og styrk dine kompetencer.

Business controlling

Kursus i værktøjer og metoder for controllere. Bliv opdateret inden for ledelsesrapportering, Balanced Scorecard, Lean i økonomifunktionen og Activity Based Costing. Læs mere og bestil.

Dansk/tysk moms

Få et indgående kendskab til momsreglerne i Danmark og Tyskland med særlig fokus på fradragsretten for køb af varer og ydelser, samt udvalgte emner om moms ved handel med udlandet

EU-persondataforordning

Deltag på kursus om den nye EU-persondataforordning og og håndter de nye krav, herunder rollen som databeskyttelsesansvarlig (DPO).

Excel Dashboards for økonomifunktionen version 2010/2013

Lær at skabe Excel Dashboards der klart og tydeligt formidler de budskaber, som økonomifunktionen skal kunne formidle til resten af virksomheden. Tilmeld dig i dag.

Excel for økonomifunktionen version 2010/2013

Få mere ud af Excel. Dette kursus er skræddersyet kursus til dig, som arbejder med budgettering, rapportering og økonomistyring. Tilmeld dig i dag.

Financial controlling

Opdatér din controller-værktøjskasse inden for ekstern rapportering, interne kontroller, budgettering og projektøkonomi.

Grundlæggende bogholderi

Få et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi samt regnskabets opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper.

HR-jura i praksis

Få et overblik over, hvilke regelsæt, faldgruber og muligheder en HR-afdeling har i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder samt håndtering af eksisterende medarbejderforhold set ud fra en personalejuramæssig synsvinkel. Tilmeld dig kursus hos Academy.

IFRS Finansielle instrumenter

Få indsigt i den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter efter de nuværende og de kommende bestemmelser.

IFRS Intro

En grundig introduktion til de væsentligste principper og regler ved aflæggelse af årsrapporter efter IFRS

IFRS Navigator

På dette todages kursus får du den nyeste viden om IFRS, og du bliver trænet i den praktiske anvendelse af standarderne. Kurset giver dig en række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.

IFRS Network

Tilmeld dig vores IFRS Network. Et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele din viden og udfordringer med.

IFRS Update

Deltag på kurset IFRS Update og få de seneste opdateringer og nyheder. Alle er velkomne til at deltage, men kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til IFRS-standarderne.

IFRS Update for pengeinstitutter

Deltag på kurset IFRS Update for pengeinstitutter og få et konkret indblik i de aktuelle problemstillinger for banker.

International mobility

Få et overblik over de mange regler der skal håndteres i forbindelse med udstationering, forretningsrejser og/eller rekruttering fra udlandet.

Interne kontroller - Advanced

Få indblik i metoder, der virker, og i hvordan de kan tilpasses din virksomhed – og få samtidig input fra PwC’s intern kontroleksperter i form af praktiske erfaringer. Læs mere og bestil.

Interne kontroller - Essential

Kom på kursus og få en systematisk tilgang til evaluering af din virksomheds interne kontroller.

Kursus i forretningsmodeller

Skab mere værdi med de forandringer din virksomhed står over for. Bliv klogere på metodikker og værdiskabelse når du implementerer nye forretningsmodeller.

Læs og forstå en årsrapport - grundlæggende regnskabsforståelse

Et kursus, der gør dig i stand til at kunne læse og forstå årsrapporten som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele.

Lønbogføring - og afstemning

Få et grundlæggende kendskab til bogføringsprincipper for lønarter, feriepenge etc.

Moms for kreditorbogholderiet

Lær om momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland. Læs mere og bestil.

Moms i offentlige virksomheder

Kurset er målrettet dem, som håndterer moms og afgifter i offentlige virksomheder. På kurset for du dybdegående indsigt i regler og undtagelser for moms, afgifter og refusionsmuligheder for offentlige virksomheder.

Moms ved handel med udlandet

Uddyb din viden om momsreglerne i forbindelse med international handel med et kursus hos PwC.

Netværk for kommuner - Indirekte skatter

Møder du udfordringer i forhold til moms, lønsumsafgift og afgifter? Kunne du tænke dig at høre, hvad andre kommuner gør? Vil du gerne opdateres på trends og udvikling inden for moms, lønsumsafgift og afgifter? Så er PwC's nye netværksgrupper for kommuner noget for dig.

Nye regler for revisionsudvalg - pengeinstitutter

Få et indblik i de forhold, som revisionsudvalget p.t. bør have fokus på – herunder forholdet til den eksterne revision, den nye revisionspåtegning og IFRS 9.

Nyt om moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Få en gennemgang af de seneste ændringer og mest relevante moms og lønsumsafgiftsmæssige problemstillinger i finansielle virksomheder.

Regnskabsanalyse og kreditvurdering

Praktisk kursus i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og kreditvurdering. Bliv i stand til hurtigt og effektivt at danne dig et overblik over kreditværdigheden af en given virksomhed, baseret på tilgængelige data om virksomhedens økonomiske situation.

Risikostyring

Få værktøjer til at etablere en risikostyringsproces. Reducer usikkerheden, opnå virksomhedens strategiske mål og skab værdi for virksomhedens interessenter.

Selskabsskat og sambeskatning

Bliv opdateret omkring gældende regler og lovændringer – senest med skatteændringerne i vækstpakken. Få den bedst mulige skattemæssige situation på dette kursus.

Skandinavisk moms - fradragsreglerne

På dette kursus får du et indgående kendskab til momsreglerne i Danmark, Sverige og Norge med særlig fokus på fradragsretten.

Skandinavisk moms - udlandet

På dette kursus får du et indgående kendskab til momsreglerne i Danmark, Sverige og Norge med særlig fokus på handel med udlandet.

SR-Update: Grundmodul

På dette kursus sikrer du dig de 20 obligariske SR-efteruddannelseslektioner, som skal optjenes årligt for at bevare din godkendelse, hvis du i dag arbejder uden for revisionsbranchen.

SR-Update: Tilvalgsmodul

Skræddersy din frie/specialiserede SR-efteruddannelse efter dine ønsker og behov med vores SR-tilvalgsmoduler.

Toldkursus: Grundlæggende told

Dette kursus giver en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav der stilles til en importør eller eksportør af varer, og giver desuden et grundlæggende kendskab til lovgivning og praksis inden for toldområdet.

Transfer pricing - Advanced

Avanceret kursus i transfer pricing, med vægt på virksomhedens compliance-styring og udveksling af deltagernes praktiske erfaringer.

Transfer pricing - Essential

Kursus i transfer pricing for praktikere. Lær om de danske transfer pricing-regler og sammenhængen mellem danske og internationale dokumentationsregler.

Udvidet bogholderi

På kurset får du et grundigt overblik over gældende regler for bogføring og du vil få styr på komplekse posteringer.

Værdiansættelse

Få et større indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger. Denne workshop i værdiansættelse giver dig et forspring.

Årsafslutning

På dette kursus får du indsigt i, hvilke dokumenter der bør være kopieret og tilgængelige for den, der udarbejder regnskabet samt hvilke afstemninger, der bør være foretaget inden regnskabs-udarbejdelsen går i gang.

Årsregnskabsloven i praksis

Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger årsrapport. Kursusforløbet fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger.

Økonomi for ikke-økonomer

Få en grundlæggende indsigt i de økonomiske forhold og økonomiske sammenhænge i en virksomhed.

Økonomistyring og budgettering - grundlæggende økonomiforståelse

Få en bred og grundlæggende indføring i regnskabsforståelse, økonomistyring og budgettering. Dermed bliver du i stand til at læse og forstå årsregnskaber samt gennemskue og opstille budgetter.