Kursus i strategisk forretningsudvikling

- Værdiskabende forandringer i din forretningsmodel med PwC’s 360° sprint® model

Behovet for omstilling og fornyelse af forretningsmodeller er større end nogensinde. Men hvad er en forretningsmodel? Og hvordan griber man processen an? Kan man med afsæt i forretningsmodellen arbejde med virksomhedens strategi?
Vores metode til strategisk forretningsudvikling kalder vi PwC’s 360° Sprint® Model, som med den nyeste viden om forretningsmodeller samt hurtige, effektive og agile værktøjer hjælper dig med at komme fra strategi til handling.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte og Indhold

Med PwC’s 360° Sprint® Model får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan kortlægge, forstå og forandre din virksomheds forretningsmodeller, ligesom du får konkrete værktøjer til den svære øvelse det er at komme fra strategi til handling.
Konkret får du blandt andet følgende viden:

  • Et unikt visuelt strategisk overblik via metodikkerne i Business Model Generation og Value Proposition Design.
  • Indblik i samspillet mellem det omgivende forretningsmiljø (kontekst) og forretningsmodellen og dermed forandringstemaer.
  • Indblik i hvordan man som team skaber en konkret portefølje af strategiske initiativer og derved i fællesskab kommer fra strategi til handling.
  • Et praktisk handlings- og styringsredskab, som sikrer, at du og dit team kommer i mål med strategien på både kort og lang sigt.
  • Viden om nye effektive metoder hvorpå du og dit team kan kommunikere virksomhedens strategi, mål samt veje til målet - på en enkelt og visuel måde.

Målgruppe

Ejerledere, CXO’s, direktionsmedlemmer samt nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i mindre som større virksomheder, der via deres ledelse har behov for at systematisere tilgangen til forretningsudvikling på en let og visuel stærk måde. Kurset henvender sig til dig, der ønsker at skabe direkte sammenhæng mellem udviklingen af din virksomheds værdi, strategiske initiativer og en klar og let forståelig kommunikation af planen for din virksomheds forretningsmodel i forhold til ledelse, medarbejdere og interessenter.

Form

Undervisningsformen vil være en kombination af indlæg, diskussioner, gruppedrøftelser og casearbejde – og kursusdeltagerne får således lov til at arbejde hands-on med modeller og teorier.

Kursusansvarlige

Nils Henrik Wegener, Partner, leder af PwC’s afdeling for Strategisk forretningsudvikling. Nils’ ekspertise er strategisk forretningsudvikling, køb og salg af virksomheder og investorkontakt. Nils er desuden foredragsholder om forretningsudvikling målrettet ledere og ejere af mindre og større virksomheder.