Kursus i financial controlling

- Kursus i værktøjer og metoder for controllere

Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne: Ekstern rapportering, interne kontroller, budgettering og projektøkonomistyring. Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler. Der lægges stor vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne og underviserne.

Køb et samlet kursusforløb og få rabat

Kurset i financial controlling udgør sammen med Business controlling et samlet controller-forløb, og kurserne kan bestilles samlet til særlig pris.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte - budgetlægning, investeringskalkuler og projektøkonomi

Efter kurset kan du:

 • Vurdere, hvordan du effektivt kan udarbejde budgetter og følge op på dem.
 • Styrke den interne kontrol.
 • Udarbejde investeringskalkuler til brug for forretningen.
 • Være ansvarlig for projektøkonomi.
 • Understøtte den eksterne rapportering.

Indhold - budgettering, rapportering og projektøkonomi

Budgettering

 • Budgettets formål og anvendelse.
 • Budgetteringsmetoder.
 • Udfordringer og typiske faldgruber.
 • Hvordan sikres en konsistent budgetteringsproces.
 • Best practice inden for budgettering.
 • Er budgetter nødvendige?

Projektøkonomi

 • Økonomien i projekter, investeringskalkuler.
 • Projektrevision/opfølgning.
 • Værktøjer og metoder.
 • Rapportering undervejs.
 • Forebyggelse af økonomiske overraskelser.

Ekstern rapportering

 • Dokumentation til brug for revision.
 • Årsregnskaber, perioderegnskaber.
 • Vigtigt nyt fra årsregnskabsloven.
 • Controllerens opgave; at levere tal til brug for årsrapporten.
 • Hvad andre typisk gør forkert.

Interne kontroller

 • Opbygning af internt kontrolsystem.
 • Procedurer for kontrollen.
 • Dokumentation.
 • Udarbejdelse og test af dokumentation for regnskabsposter.
 • Understøtte processen fra substansrevision til procesrevision.

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Er du i tvivl, om kurset i financial controlling er målrettet dig? Så kontakt rådgivningsteamet hos PwC's Academy, som vil vejlede dig. Kontakt os på T: 3945 3535.