Kursus i HR-jura i praksis

- Allround kursus skræddersyet til HR-funktionens udfordringer

Kurset tager højde for den nyeste lovgivning og domspraksis, og har fokus på de praktiske implikationer af reglerne, og hvordan de kan håndteres i en praktisk virkelighed. Kursets scope er hele ansættelsescyklussen fra ansættelse til ansættelsesophør og de udfordringer, der kan støde til undervejs i processen. Du bliver klædt på til at håndtere virksomhedens forpligtelser og undgå at begå fodfejl i relation til virksomhedens ansatte. Kurset er en oplagt mulighed for at opdatere den juridiske ramme for din praktiske virkelighed.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

 • Du får et overblik over området og en omfattende materialesamling, der bliver dit opslagsværk efterfølgende. 
 • Du bliver klædt juridisk på til at tackle de udfordringer, som man uundgåeligt møder som arbejdsgiver. 
 • Du kan sikre, at jeres praksis er i overensstemmelse med gældende lov og hensigtsmæssig i forhold til mulighederne.

Indhold

Ansættelsesret

 • Intro til ansættelsessamtalen
  - Hvad må arbejdsgiveren spørge om, kræve af dokumentation mv.?
 • Ansættelsessamtalen
  - Ekstern foredragsholder.
 • Ansættelseskontrakten
  - Ansættelsesbevisloven, hvem har krav på en kontrakt, i hvilken form?
  - Henvisninger til håndbøger, væsentlige vilkår, udstationering.
 • Ansættelsesforhold
  - Tidsbegrænset ansættelse, deltid, vikarer mv.

Ferie, barsel og sygdom

 • Ferie og feriefridage
  - Ferieregler, optjening og afholdelse af ferie, feriepenge, ferie ved opsigelse.
 • Barsels- og fædreorlov
  - Rettigheder og pligter for arbejdsgiver og medarbejder, barselsfond, dagpengerefusion.
 • Sygdom
  - Rettigheder og pligter ved sygdom, lægeerklæring, refusion.

Klausuler, regler og opsigelser

 • Gennemgang af de nye regler om ansættelsesklausuler, som forventes vedtaget 1. juli 2015
 • Kunde-, konkurrence-, og jobklausuler
  - Hvornår bør klausuler anvendes?
  - Hvilke krav stilles der i lovgivningen?
 • IT-regler/overvågning/e-mail-politik
  - Hvordan kan en internetpolitik se ud?
 • Ændring i ansættelsesforholdet
  - Organisationsændring, stillingsændring, hvordan håndteres dette?
 • Opsigelse
  - Hvordan håndteres en opsigelse?
  - Hvordan bliver en opsigelse god?
  - Varsler, fritstilling, suspendering.

Fratrædelsesaftale

 • Usaglig opsigelse/bortvisning
  - Hvordan undgår virksomheden en usaglig opsigelse?
  - Hvad sker der, når en medarbejder skal bortvises?
  - Regler.
 • Personalehåndbøger
  - Hvilke forhold bør reguleres i personalehåndbogen?

Målgruppe

Kurset i HR-jura er henvendt til dig, som er ansat i en HR-funktion, og ønsker overblik og indblik i det juridiske grundlag for jeres arbejde. Ansatte i andre funktioner er også velkomne til at deltage, men problemstillinger på kurset er typisk vinklet, som HR møder dem.

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus i din HR-afdeling med fokus på netop jeres udfordringer, vi tilbyder også at undervise på engelsk efter særskilt aftale.