Kursus i international mobility

Der sker en stadig stigning i antallet af medarbejdere, der enten udstationeres eller er på forretningsrejser i udlandet. Ligeledes rekrutteres medarbejdere fra andre lande også i højere grad, da udveksling af arbejdskraft mellem lande kan skabe stor værdi for en virksomhed. 

For de medarbejdere som er involveret i dette, det være sig i HR, regnskab eller lignende, er der mange forskellige regler, som kommer i spil, udfordringerne er mange og spænder vidt.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

 • Du får mulighed for at etablere et netværk med andre, som tillige arbejder med området, og som kan være værdifulde sparringspartnere 
 • Du får overblik over de mange forskellige regler såsom immigrationsregler, skatteregler, regler om social sikring og ansættelsesretlige regler
 • Du får en indføring i de seneste ændringer og praksisser

Indhold

 • Forretningsrejsende, pendlere, commutere, klassisk udstationerede
 • Danske skattepligtsregler, herunder reglerne for arbejdsudleje og pendlere
 • Den danske expatriate beskatning – 26% skat
 • De danske regler for beskatning af løn i samspil med andre landes skatteregler herunder dobbeltbeskatningsaftalerne
 • Arbejds- og opholdstilladelser samt visa
 • Social sikrings bidrag og medarbejdernes tryghed
 • Ansættelseskontrakter
 • Mobilitypolitikker og -processer

Målgruppe

Kurset er henvendt til dig, som håndterer medarbejdere, der arbejder og/eller bor i udlandet eller rekrutterer medarbejdere fra udlandet. Det være sig i HR, regnskab eller lignende. Kurset er ikke umiddelbart henvendt til jurister eller skatteeksperter.

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus med fokus på netop jeres udfordringer.