Kursus i interne kontroller - Advanced

- Løft de interne kontroller i din virksomhed til næste niveau

Få indsigt i hvordan interne kontroller kan bidrage til forbedrede resultater og ledelse. Gennem kurset vil der være fokus på, hvordan arbejdet med kontroller integreres med virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser. Du får viden om, hvordan COSO-begrebsrammen kan skabe værdi i ledelsesprocesserne, planlægning, udførelse, overvågning og tilpasning (plan-do-check-act).

Fokus er bl.a. på, hvordan bestyrelsen og ledelsen fører tilsyn med kontroller. Desuden berøres emnerne ansvar og roller, kommunikation, forankring af interne kontroller i organisationen og etablering af en risiko- og intern kontrol-kultur, der understøtter den situation, som virksomheden befinder sig i.

Succes med interne kontroller er stærkt afhængig af en effektiv implementering, løbende opfølgning og vedligeholdelse – især når virksomheden løbende oplever mange ændringer og risikobilledet ændrer sig som følge heraf. Derfor er der i kurset også lagt vægt på, at du får prøvet kræfter med risikoidentificering og evaluering samt risikoafdækning.

Vi tilbyder også kurserne Interne kontroller - Essential og Risikostyring.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte 

Efter kurset har du fået viden om og metoder til at besvare følgende spørgsmål:

 • Er kontroller naturligt integreret i virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser?
 • I hvor stor grad er interne kontroller forankret i virksomheden?
  • er der en stærk risiko og intern kontrol-kultur?
  • oplever medarbejderne interne kontroller som en naturlig del af deres daglige arbejde?
  • er der en klar fordeling af roller og ansvar?
 • Har virksomheden tilpasset kontrolmiljøet i forhold til ændringerne i virksomheden?
 • Har din virksomhed et effektivt system/en effektiv metode for opfølgning på risici og overvågning af kontroller?

Indhold 

 • COSO-begrebsrammen for interne kontroller og dens sammenhæng til virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser.
 • Risikoidentifikation, evaluering og afdækning med interne kontroller.
 • Forankring og integration af interne kontroller.
 • Skabelse af intern kontrol-kultur.
 • Overvågning af interne kontroller.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledelsen samt den ansvarlige for økonomi, controlling og compliance i større og mellemstore organisationer, fx CEO, CFO, compliance manageren eller business controlleren. Desuden er kurset relevant for interne revisorer, interne proceskonsulenter, fuldmægtige o. lign., også i offentlige institutioner.

Kurset kvalificerer som 8 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-Update her.