Kursus i interne kontroller - Essential

- Forståelse og evaluering af interne kontroller

Effektiv styring af risici i en virksomhed kræver effektive interne kontroller. Det er uanset om det er lovgivningsbestemt eller ej. Gennem kurset opnår du en basis forståelse for formålet med interne kontroller, og hvordan de linker til virksomhedens mål og identificerede risici og du lærer at evaluere effektiviteten af de interne kontroller i din virksomhed. 

Gennem dette kursus i interne kontroller vil du få mulighed for at gøre dig dine egne erfaringer med identificering, håndtering af risici og prioritering af intern kontrol-tiltag bl.a. via et interaktivt læringsspil. Du vil desuden få indblik i, hvad der karakteriserer ”gode” interne kontroller – også ud fra en cost-benefit betragtning.

Samtidig får du indblik i metodikker og værktøjer, som støtter jer i at sikre, at de interne kontroller er effektive og behørigt afdækker identificerede risici. Herunder metoder til at kortlægge og dokumentere forretningsgange. På kurset lægges der vægt på risici, som relaterer sig til finansiel rapportering - både procesorienterede risici og overordnede risici.

Som overbygning til dette kursus udbyder vi Interne kontroller - Advanced.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte 

Efter kurset har du fået viden om og redskaber til at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan identificeres og evalueres risici?
  • Hvordan evalueres effektiviteten af din virksomheds interne kontroller?
  • Hvad karakteriserer ”gode” interne kontroller - og er de optimale i forhold til virksomhedens mål og identificerede risici?

Indhold - Lovkrav, COSO, test og dokumentation

  • COSO-begrebsrammen og praktisk anvendelse heraf (best practice).
  • Identificering og evaluering af risici.
  • Kortlægning af forretningsgange og kontroller.
  • Særlige forhold vedrørende besvigelser og funktionsadskillelse.
  • Vurdering af effektiviteten af kontrollers design og funktionalitet (test).
  • Læringsspillet ”Årshjul for interne kontroller™”, som du kan relatere til din egen hverdag.

Målgruppe

Kurset er målrettet den ansvarlige for økonomi, controlling, compliance og intern revision i mellemstore og større organisationer, fx økonomidirektøren/-chefen, controlleren, compliance manageren eller den interne revisor. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige institutioner.

Kurset kvalificerer som 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-Update her.