Nyt om moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Der sker løbende væsentlige ændringer af reglerne inden for moms, skat og lønsumsafgift i den finansielle sektor.
Udgifterne til moms, skat og lønsumsafgift er ofte en af de største omkostninger i finansielle virksomheder og set i lyset heraf, er det væsentligt at være opdateret og sikre sig, at der ikke begås fejl.

På kurset får du et overblik over et udvalg af særligt relevante og aktuelle problemstillinger for finansielle virksomheder samt PwC’s bud på konsekvenserne heraf.

Kurset er inddelt i to dele således, at den første del vedrører problemstillinger om moms og lønsumsafgift, mens den anden del har fokus på skat.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Kursets indhold og dit udbytte

  • Du vil få overblik over og indblik i de seneste nyheder vedrørende moms, skat og lønsumsafgift samt vores bud på konsekvenserne heraf.
  • Du vil få indblik i relevante optimeringsmuligheder for håndtering af moms, skat og lønsumsafgift.
  • Vi vil identificere forskellige risici i forbindelse med behandlingen af moms, skat og lønsumsafgift samt komme med vores bud på, hvorledes disse risici bedst afdækkes.

For at sikre at du får de mest aktuelle emner med hjem, vil de endelige emner først blive fastlagt umiddelbart inden kursusafholdelse.

Målgruppe

Kurset retter sig mod dig, der arbejder med og træffer beslutninger om moms, skat og lønsumsafgift i en finansiel virksomhed.

Kurset svarer til 4 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update