Moms Update

- Få en opdatering af nye regler og best practice

På Moms update får du overblik over de seneste ændringer, og viden om hvordan din virksomhed håndterer dem hensigtsmæssigt. Vi vil hver gang gennemgå et relevant emne, ligesom vi går i dybden med ny retspraksis, lovændringer og fremtidige afgiftsændringer.

Moms- og afgiftsområdet er i konstant udvikling, og både hos SKAT og i virksomhederne er der stort fokus på at efterleve de nye krav. PwC tilbyder derfor dette moms- og afgiftsforløb, hvor du vil blive fagligt opdateret, og der vil være mulighed for relevant sparring om moms- og afgiftsoptimering, som du kan anvende i din hverdag.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

  • En løbende opdatering på de seneste ændringer
  • Et overblik over ny og relevant retspraksis både nationalt og internationalt
  • Viden om SKAT's og PwC's holdning til de relevante området
  • Viden om udvalgte, aktuelle og relevante emner
  • Mulighed for at drøfte egne problemstillinger, som du oplever i hverdagen

Indhold

Indholdet fastlægges få uger op til afholdelse, så vi sikrer, at det er de nyeste emner og tendenser, der bliver gennemgået på de enkelte afholdelser. Du kan holde dig opdateret om indholdet på denne side.

Målgruppe

Vores sessions henvender sig til dig, der i dagligdagen håndterer moms og afgifter.

Hver session svarer til 2,25 efteruddannelseslektioner af 45 minutter for advokater og revisorer.

Form

På 2 timer og 15 minutter får du en nærværende og relevant opdatering på moms og afgifter af vores kompetente undervisere, som til dagligt arbejder med moms- og afgiftsrådgivning i PwC. 

Hver session starter kl. 9.00 og slutter kl. 11.15, og vi serverer morgenmad fra kl. 8.30. Kaffe/the samt lidt forfriskninger vil blive serveret undervejs.