Moms update

- Få en opdatering af nye regler og best practice

PwC afholder tre årlige sessions om aktuelt nyt inden for moms- og afgifter. På vores sessions får du overblik over de seneste ændringer, og viden om hvordan din virksomhed håndterer dem hensigtsmæssigt. Vi vil hver gang gennemgå et relevant emne, ligesom vi går i dybden med ny retspraksis, lovændringer og fremtidige afgiftsændringer.

Moms- og afgiftsområdet er i konstant udvikling, og både hos SKAT og i virksomhederne er der stort fokus på at efterleve de nye krav. PwC tilbyder derfor dette moms- og afgiftsforløb bestående af tre sessions, hvor du vil blive fagligt opdateret, og der vil være mulighed for relevant sparring om moms- og afgiftsoptimering, som du kan anvende i din hverdag.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

  • En løbende opdatering på de seneste ændringer
  • Et overblik over ny og relevant retspraksis både nationalt og internationalt
  • Viden om SKAT's og PwC's holdning til de relevante området
  • Viden om udvalgte, aktuelle og relevante emner
  • Mulighed for at drøfte egne problemstillinger, som du oplever i hverdagen

Indhold

Program for afholdelserne i marts:

  • Told - nye regler 1. maj 2016.
  • Fradragsregler (fradragsbegrænsninger) samt generelt om fakturaen (indhold, risici - køb og salg).
  • Aktuelt nyt inden for moms.

Målgruppe

Vores sessions henvender sig til dig, der i dagligdagen håndterer moms og afgifter.

Hver session svarer til 2,25 efteruddannelseslektioner af 45 minutter for advokater og revisorer.

Form

På 2 timer og 15 minutter får du en nærværende og relevant opdatering på moms og afgifter af vores kompetente undervisere, som til dagligt arbejder med moms- og afgiftsrådgivning i PwC. 

Hver session starter kl. 9.00 og slutter kl. 11.15, og vi serverer morgenmad fra kl. 8.30. Kaffe/the samt lidt forfriskninger vil blive serveret undervejs.