Kursus i udstationering af medarbejdere – Offentligt ansatte

Der er en stadig stigning i antallet af udstationeringer af medarbejdere fra Danmark, rekruttering af medarbejdere fra andre lande og medarbejdere, som pendler over landegrænser. Udveksling af arbejdskraft mellem lande kan skabe stor værdi for en virksomhed.

For de medarbejdere, der sidder i en HR-funktion eller lignende og håndterer virksomhedens mobile medarbejdere, er der mange forskellige regler, som kommer i spil, og udfordringerne er mange og spænder vidt. Dette gælder ikke mindst for offentligt ansatte, hvor der i lovgivningen ofte er særregler for offentligt ansatte.

PwC har derfor sammensat dette endagskursus til dig, som er involveret i håndteringen af internationalt mobile medarbejdere i en offentlig virksomhed.
Vi vil på kurset tage fat på de mange forskellige regler såsom skatteregler, regler om social sikring og ansættelsesretlige regler og give dig en indføring i de seneste ændringer og praksis.

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

 

Udbytte

 • Indsigt i reglerne om skattepligt for offentligt ansatte.
 • Indsigt i reglerne om social sikring for offentligt ansatte.
 • Indsigt i krav vedrørende kontraktforhold for medarbejdere, der arbejder i udlandet.
 • Indsigt i rejsereglerne for offentligt ansatte.
 • Indsigt i krav til off. virksomheder og medarbejdere i forhold til indberetning mv.
 • Netværk med andre i samme situation.
 • Hvad du bør vide om person skat, når du arbejder i den offentlige sektor.

 

Indhold

 •  Skat for offentligt ansatte.
 •  Udstationeringskontrakter.
 •  Social sikring for offentligt ansatte.
 •  Rejseregler.
 •  Forpligtelser i Danmark.

 

Målgruppe

Primær målgruppe: HR-chef, regnskabschef, økonomichef, skattechef og andre ledende økonomimedarbejdere samt HR-medarbejdere. Kurset i udstationering af medarbejdere er målrettet dem, som sidder og håndterer kontraktforhold/lønforhold for medarbejdere, der arbejder udenfor Danmark – dvs. dem som beslutter dette, men også dem som har den praktiske håndtering.

 

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus med fokus på netop jeres udfordringer. Send en mail til academy@pwc.dk for at høre nærmere.