Kursus i selskabsskat og sambeskatning

- Bliv opdateret på gældende regler og lovændringer – senest med skatteændringerne i vækstpakken

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. I takt med dette stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder.

På dette intensive todages kursus i selskabsskat og sambeskatning gennemgås de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere. Kurset omhandler de praktiske problemstillinger, der er forbundet med opgørelsen af selskabsskatten og sambeskatning, og giver dig værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

 • Ny og opdateret viden om de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 • Viden om optimal håndtering af reguleringer, afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Dybere indsigt i vurdering af skattemæssige fordele og ulemper.
 • Overblik over sambeskatningsreglerne og udfordringer i forbindelse hermed.
 • Indblik i administrationsselskabets opgaver.
 • Viden om rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.

Indhold

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Tidsbestemte og permanente reguleringer ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
 • Afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Sambeskatning, herunder delårsopgørelser ved ændring i sambeskatningskredsen.
 • Skatteafstemning og sammenhængen til indregning af skat i årsrapporten.
 • Fordeling af skatter i koncerner samt solidarisk hæftelse for selskabs- og kildeskatter mv.
 • Underskudsbegrænsningsreglerne for selskaber og koncerner.
 • Praktiske udfordringer forbundet med rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.
 • Udskudt skat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring med selskabsskat er den bedste forudsætning for at få det fulde udbytte af kurset.

Kurset svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update her