Kursus i transfer pricing - Essential

- Kursus for praktikere, der håndterer dokumentationsarbejdet til dagligt eller skal udarbejde dokumentationen for første gang

De seneste år er transfer pricing blevet et af de varmeste emner inden for international selskabsbeskatning. En række lande har allerede indført eller er i færd med at indføre formelle transfer pricing-regler og muligheden for at pålægge bøder. Danmark er ikke gået uden om denne trend og har indført bødekrav på 250.000 DKK pr. år pr. virksomhed (dvs. også for hvert ejet datterselskab), når der ikke leveres fyldestgørende dokumentation, plus 10 % af en eventuel indkomstjustering. Man bør derfor som virksomhed sikre sig, at man har taget stilling til, hvorledes man vil behandle koncerninterne afregningspriser, herunder vurdere i hvor høj grad man vil sikre sig mod indkomstjusteringer og eventuelle bøder.

Kurset i transfer pricing er bygget op omkring udarbejdelse af virksomhedens transfer pricing-dokumentation, med udgangspunkt i de danske minimumskrav for udarbejdelse heraf. Vi gennemgår de danske regler samt processen med at få etableret den nødvendige transfer pricing-dokumentation, herunder de formelle regler i dansk ret, risiko for at ifalde bøder mv. Vi vil berøre sammenhængen mellem danske og internationale dokumentationsregler, ligesom vi vil gennemgå vores erfaringer med SKATs revision af transfer pricing-dokumentation.

Vi gennemgår de seneste tiltag fra OECD, og hvordan du som virksomhed kan imødekomme de nye krav fra BEPS, heriblandt Masterfile, Locafile og Country-by-country setup.

Endvidere vil vi på kurset beskæftige os med nogle specifikke transaktionstyper og praktiske udfordringer, fx management services, og hvordan dette håndteres transfer pricing-mæssigt på begge sider af transaktionen.

Vi anlægger på kurset et helhedsperspektiv, hvad angår transfer pricing, dog med fokus på efterlevelsesdelen samt opfyldelse af danske dokumentationskrav. Det overordnede mål med kurset ligger fast, dog bestræber vi os på at efterleve individuelle ønsker fra kursusdeltagerne.

Som en naturlig overbygning til dette kursus tilbyder vi Transfer pricing - Advanced

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte - dokumentation, dataindsamling, benchmarking og multinationale forhold

  • Du får overblik over de danske og internationale transfer pricing-regler.
  • Du får indsigt i den praktiske håndtering af pricing-politikker og dokumentationsudarbejdelse, herunder dataindsamling.
  • Du får viden om, hvordan transfer pricing håndteres i en multinational sammenhæng.
  • Du bliver i stand til at vurdere styrker og svagheder i virksomhedens dokumentationsproces.
  • Du bliver i stand til at foretage en overordnet risikovurdering af virksomhedens transfer pricing position.

Indhold - international efterlevelse samt internationale erfaringer og trends

  • Dokumentationsudarbejdelse i en international koncern, herunder efterlevelse, fra et dansk perspektiv.
  • Specifikke transaktionstyper, fx management services og håndtering heraf.
  • Nyheder og trends inden for transfer pricing.

Målgruppe

Skatte- og transfer pricing-medarbejdere, der er involveret i tilrettelæggelse eller udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation (skattekonsulenter og lignende), samt medarbejdere, som beskæftiger sig med kontrol og datafangst, der har relevans i forhold til transfer pricing (fx controllere).

Deltagelse på kurset tæller som 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update her