Kursus i udvidet bogholderi

Kurset er en opfølgning på kurset om grundlæggende bogholderi. På kurset får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter, understøttet af praktiske eksempler og opgaver. Desuden vil typiske afstemninger i forbindelse med periodeafslutning og eksempler på nøgletal til brug for analyse af regnskabet blive gennemgået.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte

 • Overblik over og forståelse af formål og sammenhænge i bogføringen.
 • Introduktion til den relevante lovgivning i forhold til bogholderi og regnskab.
 • Introduktion til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter.
 • Praktisk erfaring med at identificere fejlmuligheder i forbindelse med periodeafslutning.
 • Forståelse af sammenhænge mellem bogføring og afstemninger i forbindelse med Periodeafslutning.
 • Forståelse af overordnet analyse af resultatopgørelsen og balance(poster).

Indhold

 • Bogholderiets formål.
 • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet.
 • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven.
 • Gennemgang af hovedregler i årsregnskabsloven.
 • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet.
 • Principper for indregning og måling af udvalgte regnskabsposter.
 • Typiske afstemninger og periodiseringer i forbindelse med periodeafslutning.
 • Analyse af det interne regnskab i forbindelse med periodeafslutning.

Målgruppe

Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab samt løbende afstemninger, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet.