Drift af økonomifunktionen

Til små og mellemstore virksomheder tilbyder PwC ydelser inden for de normalt forekommende opgaver i en administrations- og økonomiafdeling.

De ydelser vi kan assistere med omfatter blandt andet:

  • Finansbogholderi (f.eks. kontoplan, bogholderi, moms, anlægskartotek, afskrivninger, valuta og renter, afstemninger, periodiseringer, skatteregistreringer, budgetdata)
  • Likviditetsstyring (f.eks. pengestrømsanalyse, likviditetsforudsigelser, afstemninger, administration af kreditfaciliteter og værdipapirbeholdninger, kreditkort)
  • Økonomistyring (f.eks. interne regnskaber og statistikker, omkostningskontrol, rentabilitetsanalyser, ledelsesrapportering og -sparring)
  • Eksternt regnskab (f.eks. årsafslutning, klargøring til revision, opstille forslag til eksternt regnskab, gennemgang med revisor)
  • Koncernregnskab (f.eks. controlling af datterselskaber, konsolidering/eliminering, koncernrapportering, klargøring til revision)
  • Støtte til ledelsen (f.eks. projektledelse, bestyrelsesmøder, generalforsamling, vedtægter, forretningsorden)
  • Optimering af processer (f.eks. optimere organisering, beskrive forretningsgange, gennemføre strategi- og budgetteringsprocesser, optimere cashflow, valg og optimering af administrativ IT)

Ovenstående kan løses fast af PwC i samarbejde med dig og dine medarbejdere i en egentlig outsourcingmodel, eller vi kan assistere i kortere eller længere perioder, i forbindelse med projekter eller manglende ressourcer i din virksomhed.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.