Bestyrelseskonferencen 2013

Hør hvordan Bestyrelseskonferencen har skabt værdi for vores relationer

 

Arrangementet er afholdt

Bliv opdateret på udvalgte emner på bestyrelsens agenda, herunder bestyrelses- og direktionsaflønning.

Vær med på PwC’s Bestyrelseskonference 2013, hvor vi igen i år har et spændende program.

Du bliver bl.a. opdateret på aflønning og vederlagspolitik for topledelsen. Samtidig får du et eksemplar af vores dugfriske publikation Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014. Publikationen er udvidet til at dække en lang række aktuelle emner ud over aflønning.

Publikationen tager udgangspunkt i bestyrelsens årshjul og skal give inspiration til dit arbejde i bestyrelsen og i bestyrelsens udvalg. Den giver dig gode idéer til årshjulet for den samlede bestyrelse og for udvalgene og kommer rundt om en lang række emner inden for bestyrelsens ansvarsområder.

Program

Velkomst
v/ Kim Füchsel, Managing Partner, PwC
Bestyrelsesarbejde i Danmark, og PwCs Global Board Survey
v/Kim Füchsel, Managing Partner, PwC
Finanstilsynets krav til bestyrelsesmedlemmers kompetence
v/Julie Galbo, Direktør, Finanstilsynet
Download præsentation
Indlæg om PwC's årlige lønundersøgelse
v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, PwC
Download præsentation
Afrunding og tak for i dag