Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Gå hjem-mødet om moms, skat og lønsumsafgift i den finansielle sektor blev afholdt den 27. marts 2014. Deltagerne fik overblik over nye tiltag, udvikling i praksis samt PwC’s bud på konsekvenserne.

Følgende blev gennemgået:

  • Status på diskretionær porteføljepleje; hvilke muligheder er der for, at porteføljepleje fortsat kan være momsfrit efter praksisændringen den 1. juli 2013, og hvad er momsgrundlaget, hvis porteføljeplejen er momspligtig. Kan ”kick-backs” ikke reducere momsgrundlaget?
  • Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger; SKAT skærper pr. 1. april 2014 praksis for, hvornår et investeringsinstitut kan anses for en investeringsforening efter momsfritagelsen. Men er skærpelsen forenelig med EU-Domstolens praksis?
  • Director, adjungeret lektor, ph.d. Anders Strandet Jepsen, der - som advokat - har været med til at føre sagen C-464/12, ATP PensionService ved EU-domstolen fortæller om mulighederne for momsfritagelse af forvaltning af pensionskasser.
  • Cost-sharing - opdatering på Skatterådets seneste bindende svar om momsfritagelse for cost-sharing. Er de bindende svar forenelig med formålet med momsfritagelsen og EU-Domstolens praksis?
  • Lønsumsafgift - status for håndtering af opgørelsesreglerne for lønsumsafgift.
  • SKATs kommende styresignal for pengeinstitutters delvise momsfradragsret - nettorenteprincippet og opgørelse af godtgørelsesberettigede transaktioner uden for EU.
  • Aktuel skat for finansielle virksomheder - partner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen fortæller om de mest aktuelle skatteemner for finansielle virksomheder.
  • FATCA - de amerikanske FATCA-regler er nu implementeret i dansk lov. Bliv opdateret på, hvordan det påvirker finansielle virksomheder.