Morgenmøde om sociale medier

Morgenmødet om medarbejderes brug af de sociale medier blev afholdt den 27. februar 2014. Deltagerne fik en gennemgang af retspraksis på området samt hørte om resultaterne af en survey udarbejdet af PwC i samarbejde med advokatfirmaet Danders & Moore.

Fokus for morgenmødet var på retspraksis vedrørende medarbejderes (mis)brug af de sociale medier, og hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det kan få. Resultaterne af vores seneste survey blev præsenteret, som afdækkede virksomheders regulering af medarbejdernes brug af de sociale medier, samt hvilke konsekvenser det kan få eller har fået ved medarbejdernes misbrug af de sociale medier. 

Sociale medier bruges i stigende grad af medarbejdere

Der har gennem de seneste år været øget fokus på medarbejderes brug af sociale medier, såsom Facebook, LinkedIn og Twitter, i arbejdsmæssig, men særligt i privat sammenhæng. Brug af de sociale medier inddrages i stigende grad i forretningsmæssigt øjemed og giver virksomheder mulighed for at markedsføre sig og kommunikere på nye måder. Samtidig oplever mange virksomheder, at dette i højere grad end før gør dem sårbare, og at de risikerer at lide skade, fx ved medarbejdernes illoyale optræden på de sociale medier eller ved medarbejdernes deling af oplysninger om virksomhedsinterne forhold på de sociale medier. Der ses derfor et stigende antal sager ved domstolene om opsigelse eller bortvisning begrundet i medarbejdernes misbrug af de sociale medier. I den sammenhæng opdager mange virksomheder for sent, at brugen af sociale medier burde have været reguleret ved personalepolitikken eller som en del af de interne IT-regler.

På denne baggrund har PwC udarbejdet en survey med advokatfirmaet Danders & Moore, der ligger til grundlag for dette morgenmøde.