Eksklusive brunchmøder om henholdsvis økonomistyring og effektivisering

PwC inviterede til to eksklusive brunchmøder om henholdsvis økonomistyring og effektivisering. På brunchmøderne fik deltagerne mulighed for at dele viden og erfaringer med ligesindede økonomichefer inden for statslig økonomistyring.

Statslige organisationer udfordres af faldende bevillingsmæssige rammer, kravene i den nye budgetlov og regeloverholdelse samt forventningen om et løft i økonomistyringen. De konkrete udfordringer betyder, at økonomifunktionen fortsat har en stor opgave i at skabe en sammenhængende styringsmodel, der understøtter god økonomistyring i deres organisation. Dette samtidig med at der løbende skal kigges på, om opgaverne kan tilrettelægges mere effektivt end tilfældet er i dag.

Målgruppe
Økonomichefer i statslige institutioner. 

Brunchmøde 1 om budgetproces, budgetlov og god økonomistyring blev afholdt den 29. april 2014 og brunchmøde 2 om Intelligente omkostningstilpasninger i statslige organisationer blev afholdt den 6. maj i Hellerup