Update for interne revisorer - Herning

PwC afholdte den 19. maj 2014 i Herning møde om den seneste udvikling inden for regnskab og revision med relevans for revisionen af årsregnskaber - primært rettet mod pengeinstitutter.

 

Sted Dato Tid Særlig info Tilmeld

 
Program:

  • Seneste udvikling i IFRS, regnskabsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder og vejledninger hertil
  • Fokusområder i forbindelse med statusrevisionen
  • En række fokusområder vil blive gennemgået, f.eks. imparment test af immaterielle aktiver, revision af udlån og skatteaktiv
  • Konsekvenser af den nye revisionsbekendtgørelse for finansielle virksomheder vil blive drøftet, herunder arbejdet med "at-erklæringer" og præsentation i revisionsprotokollatet
  • Endvidere vil der ske en opsamling seneste udvikling i ISA standarderne, herunder ISA 610 anvendelse af intern revisions arbejde.