Inspiration from the top - The Chairman's Agenda

Publikationen er baseret på interviews med nogle af Danmarks førende og mest respekterede bestyrelsesformænd – hvad der inspirerer dem, opmuntrende drøftelser og diskussion. Forfatterne vejleder bestyrelsesformænd og giver forslag til, hvor de kan finde yderligere oplysninger, værktøjer og modeller til at støtte deres arbejde.

Vores interviews afslørede, at mange bestyrelsesformænd er bekymrede over det stigende bureaukrati, regler og forordninger. Ikke desto mindre støtter de den globale tendens hen mod en generel stramning af både ledelsesmæssige og andre standarder for selskabernes adfærd. De er ofte bestyrelsesmedlemmer i internationale selskaber i andre lande, såvel som i Danmark,og har en særlig interesse i den relative værdi af bestyrelsesstrukturer.

I bogen sætter vi fokus på, hvordan bestyrelsesformændene ser deres rolle og ansvar i dag – lige fra deres engagement i strategi og risiko, deres samspil med den adm. direktør og øvrige topledelse, til hvordan de fx navigerer gennem de nye danske anbefalinger om god selskabsledelse. Det, der står højt på bestyrelsesformandens dagsorden for bestyrelsens arbejde, er blandt andet sammensætning, vederlag, effektivitet og selvevaluering. Fra de synspunkter, som er kommet frem om disse og andre emner, har vi inkluderet en opdateret oversigt over vederlag til bestyrelse og topledelse, en model til forbedring af bestyrelsens effektivitet såvel som best practice idéer til selvevaluering. Der gives ligeledes vejledning i, hvordan man effektivt kan styre arbejdet i bestyrelsesudvalgene. Endelig giver Inspiration from the top – The Chairman’s Agenda gode råd om, hvordan man optimerer CSR og håndterer etiske dilemmaer.

De adspurgte bestyrelsesformænd i forbindelse med denne brochure har en ting til fælles: De har alle succes og er derfor rollemodeller. Alligevel har de forskellige meninger, hovedsageligt på grund af forskelle i aktionærsammensætning og forretningsmiljø.

Inspiration from the top – The Chairman’s Agenda blev lanceret den 20. september 2011 i DR Byen. Vi håber, at du vil få glæde af den.