Etablering af bestyrelser

En af vejene til vækst er professionelt værdiskabende bestyrelsesarbejde. Det kan både være i form af egentlig etablering af en ny bestyrelse eller professionalisering af den eksisterende bestyrelse, der kan være etableret med et andet formål end værdiskabelse.

Vi tilbyder

I dialog med dig, som ejer, designer og fastlægger vi et skræddersyet forløb, der matcher dine behov. Ligesom vi kan stille med de ydelser, du måtte have brug for i forløbet. Det kunne fx være hjælp til at drive bestyrelsesarbejdet - både på kort og lang sigt.

Overordnet indeholder et etableringsforløb følgende elementer:

Afklaring

Som ejerleder, der overvejer at styrke din virksomhed via en bestyrelse, er første skridt at få en sparringspartner. Hovedfokus er at få afklaret, hvad du ønsker at bruge din bestyrelse til, så rammerne og medlemmerne møder dine ønsker.

Strategi, kompetencer og etablering

Når du er klar til at etablere  - eller professionalisere - din bestyrelse, melder det næste spørgsmål sig; hvem skal være med i bestyrelsen? Vi hjælper dig med at analysere og skabe overblik over hvilke kompetencer du har brug for i din bestyrelse, med udgangspunkt i dine visioner og din strategi.

Som sparringspartner på denne del, hjælper vi også gerne med afklaring af din vision og strategi. Ligesom vi kan sikre, at de formelle krav ved etableringen af din bestyrelse opfyldes.

Drift

Når din bestyrelse er etableret, er det vigtigt at du kommer godt i gang med at drifte bestyrelsen. Det vil bl.a. sige, at få etableret gode rapporteringsrutiner, sammen med din formand, få etableret gode rutiner omkring mødeindkaldelser, mødeafholdelse, mødereferater samt etableret en plan for hvad der skal diskuteres hvornår i årets løb, og en plan for hvem der gør hvad i bestyrelsen mv. Her kan vi også træde til og være  sparingspartner både for formanden og dig som ejerleder. Ligeledes kan PwC tilbyde en direktionssekretær, der bidrager efter dit tidsbehov.

Udvikling

Når din bestyrelse har arbejdet nogle år, opstår der et naturligt behov for udvikling, fx af en ny strategi, nye arbejdsmetoder, nye kompetencer i bestyrelsen, enten via udskiftning eller uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne. Læs mere om uddannelse og ydelser.