Nyt om bestyrelsesarbejde

Her har vi samlet de publikationer, som vi mener er relevante for danske bestyrelser, vist i datorækkefølge.

Tilmeld dig Dialog og få nyheder, invitationer mv. direkte i din mailboks

Magasinet Update Nr. 2 / Vinter 2014

Som virksomhedsejer eller direktør står du sikkert tit med udfordringer inden for finansiering, talentudvikling, effektivisering, omkostningsbesparelser og ikke mindst risikostyring. Derfor har PwC udviklet et nyt magasin, ”Update”, der giver dig inspiration til og viden om nogle af de temaer, som berører danske SMV-virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør fundamentet for dansk erhvervsliv. Det er her væksten og arbejdspladserne skabes, og innovationen har sine rødder.

Board Evaluation Survey

PwC and The Danish Professional Directors Association, BOARD NETWORK, are launching an online survey among the world's most influential corporate Board Directors. The survey maps facts, trends and opinions of best practices of board evaluations as of 2013.

PwC stiller skarpt på udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

PwC har meldt sig ind i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Foreningen arbejder på non-profit basis for en løbende opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt sikrer en konstant forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder og forpligtelser i forhold til selskabet under ansættelsen og i en periode efter dennes ophør. I denne artikel redegøres bl.a. for direktørens retsstilling i forhold til øvrige medarbejdere og flere af de væsentlige temaer, man som bestyrelse bør overveje, når en direktør skal ansættes.

Nye vinde blæser i samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsesteamet

Et godt og værdiskabende samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen understøtter virksomhedens evne til innovation, og vi ser i disse år et øget fokus på innovation som en vigtig faktor for vækst og værdiskabelse. Det bekræfter flere af vores analyser. Senest har en analyse fra PwC med 1.700 topledere fra hele verden vist, at de mest innovative virksomheder forventer en vækst, der er tre gange højere end den forventede vækstrate i de mindst innovative virksomheder.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014

Find ny inspiration til dit bestyrelsesarbejde i PwC’s nye udgave af ”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014”. Læs mere og bestil eller download her.

Bestyrelsesevaluering

Rapporten om bestyrelsesevaluering præsenterer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og interview med en række bestyrelsesformænd, ligesom der trækkes på PwC’s erfaringer fra rådgivning af bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer.

Bestyrelsesevaluering skaber værdi i virksomhederne

Efter finanskrisen er bestyrelsens kompetencer kommet i fokus med bl.a. lovkrav til de finansielle virksomheder om at evaluere bestyrelsens kompetencer årligt, og den tendens kan meget hurtigt brede sig til andre brancher. Sådan lyder vurderingen fra PwC, der netop har udgivet en rapport om bestyrelsesevalueringer i samarbejde med BOARD NETWORK.

Ny bestyrelsesuddannelse skal hjælpe SMV’er fremad

Aarhus Universitet udbyder til efteråret en ny bestyrelsesuddannelse skræddersyet til SMV’ere. Det sker fordi, bestyrelsesarbejdet i SMV’er er så anderledes fra børsnoterede virksomheder, at det kræver en særlig uddannelse. Uddannelsen, som varer 10 dage, er den første af sin slags og er udviklet gennem et tæt samarbejde med SMV’erne selv.

Hvad er best practice inden for bestyrelsesarbejde?

Det spørger vi hvert år bestyrelsesmedlemmer om i vores Annual Corporate Director Survey. Målet for undersøgelsen er at give inspiration og viden om best practice inden for bestyrelsesarbejde ved at samle holdninger og synspunkter på bestyrelsesarbejde fra bestyrelsesmedlemmer verden over. Undersøgelsen er lukket.

Vejledning til dine måltal og politikker for kvinder i ledelse

Nu er der kommet en vejledning fra Erhvervsstyrelsen om måltal og politikker for flere kvinder i bestyrelse og ledelse. Husk at din virksomhed skal fastlægge måltal og politikker senest den 1. april 2013.

Sammensætning af bestyrelser på skoler

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget en lovændring, som har betydning for sammensætning af bestyrelser på bl.a. uddannelsesinstitutioner.

BoardroomDirect

Welcome to the Spring 2012 edition of BoardroomDirect. This will be the last quarterly version of this newsletter as we change to a monthly format starting in June.

Board Effectiveness: What Works Best

Bestyrelsens opgaver varierer med den omskiftelige verden hvori de opererer. Behovet for hele tiden at forholde sig til nye områder er stadigt stigende. "Board Effectivness: What works best", er en praktisk guide til en række af de udfordringer, bestyrelser står overfor i forhold til at øge effektiviteten og kvaliteten af bestyrelsens arbejde.

Audit committee effectiveness: What works best, 4th edition

Bestyrelsens opgaver varierer med den omskiftelige verden, hvor i de opererer og behovet for hele tiden at forholde sig til nye områder er stadigt stigende. 'Audit Committee effectivness: What works best', er en praktisk guide til en række af de udfordringer bestyrelser står over for i forhold til at øge effektiviteten og kvaliteten af bestyrelsens arbejde.

Hvad sker der med Eurozonen? - mulige scenarier for 2012

Den Eurozone, som vi ser i 2012, vil være forskellig fra den vi kender i dag. PwC rådgiver bestyrelser og direktioner om forskellige scenarier i relation til udviklingen i Eurozonen, og vi har i rapporten “What next for the Eurozone – Possible scenarios for 2012” samlet nogle af de scenarier, som vi anbefaler vores kunder at benytte til forberedelse af 2012.

Bestyrelsens og direktionens pligter

Få indblik i de nye krav til bestyrelsen og direktionen, som den nye bekendtgørelse stiller til pengeinstitutter m.fl.

Krav til håndtering af kreditrisici

Læs om de nye detaljerede krav til bestyrelsens og direktionens håndtering af kreditområdet og til risikostyringen af kreditområdet.

Krav til håndtering af likviditetsrisici

Bliv klogere på de nye omfattende krav til likviditetsstyring, herunder krav til bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, forretningsgange, risikostyring, kontroller og rapportering.

Krav til håndtering af øvrige risici

I denne artikel kan du læse om de krav, der stilles til markedsrisiko, operationelle risici og it-sikkerhed.

Mulig lempelse for mindre institutter

Er bekendtgørelsens krav relevante for din virksomhed?Læs nærmere om bekendtgørelsens krav overfor mindre pengeinstitutter m.fl.

Risikoansvarlig, compliance-funktion og procedurer for nye eller ændrede produkter

Her får du en gennemgang af kravene til den udpegede risikoansvarlige, compliance-funktionen og procedurer for nye eller ændrede produkter i henhold til Finanstilsynets nye bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2012

I dette års udgave af ”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2012” sætter vi fokus på aflønning og vederlagspolitik for topledelse samt en række relaterede spørgsmål.

Inspiration from the top - The Chairman's Agenda

The Chairman's Agenda er baseret specifikt på interviews med nogle af Danmarks førende og respekterede bestyrelsesformænd, – hvad der inspirerer dem, opmuntrende drøftelser og diskussion. Forfatterne vejleder bestyrelsesformænd og giver forslag til, hvor de kan finde yderligere oplysninger, værktøjer og modeller til støtte i deres arbejde.