Nyt om bestyrelsesarbejde

Her har vi samlet de publikationer, som vi mener er relevante for danske bestyrelser, vist i datorækkefølge.

Tilmeld dig Dialog og få nyheder, invitationer mv. direkte i din mailboks

Fem globale megatrends - og hvordan de påvirker bestyrelsesarbejdet

Mange virksomheder er i dag gode til at udnytte de muligheder, som de fem megatrends skaber. Men hvad betyder disse trends for bestyrelsesarbejdet? Det fokuserer publikationen ”Five megatrends and their implications, directors edition” på. Publikationen er udgivet af PwC’s globale Center for Board Governance.

Forretningsetik i bestyrelseslokalet - tre skridt mod god praksis

Medier og myndigheder har i dag et stigende fokus på de kultur- og adfærdsmæssige risici, som virksomhederne står overfor. Risici, der påvirker virksomheder på tværs af erhverv og brancher – og ofte med alvorlige konsekvenser.

Bestyrelse og ledelse bør arbejde målrettet med kultur og medarbejderadfærd

Medier og myndigheder har i dag et stigende fokus på de kultur- og adfærdsmæssige risici, som virksomhederne står overfor. Risici, der påvirker virksomheder på tværs af erhverv og brancher – og ofte med alvorlige konsekvenser.

Bestyrelsens indsigt og engagement i brugen af sociale medier

Mange virksomheder måler fortsat ikke risici og fordele i forbindelse med deres brug af sociale medier. Uanset om de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv er aktive brugere på de sociale medieplatforme, er tendensen dog, at flere og flere bestyrelsesmedlemmer i stadig større grad bliver opmærksomme på de potentielle risici og vigtigheden af at have en konkret politik på området.

Bestyrelser ind i kampen om cybersikkerhed

De topledere, der holder fokus på at imødekomme it-risici, gør mere end at beskytte deres forretning. De sikrer vækst i en digital tid, hvor alle aktiviteter og investeringer er drevet af den bedst mulige forståelse for informationsaktiver, trusler og sårbarheder.

Bestyrelser ruster sig til ny teknologi

Ny teknologi og det stigende behov for it-sikkerhed stiller bestyrelserne over for nye udfordringer og rejser krav om nye spidskompetencer i bestyrelseslokalerne. Bestyrelsesmedlemmer oplever derfor et øget behov for kompetencer inden for risk management, og it-risici skal højere op på agendaen i bestyrelserne. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra PwC, der sætter fokus på tendensen i en ny bestyrelseshåndbog.

Global Board Survey 2014: Fremtidens bestyrelse

PwC’s globale Center for Board Governance lancerer hvert år en stor undersøgelse, hvor der stilles skarpt på de aktuelle tendenser inden for bestyrelsesarbejdet. Med udgangspunkt i fem overordnede temaer afslører undersøgelsen en række interessante vinkler og resultater, som du kan bruge aktivt i dit bestyrelsesarbejde.

Big Data - Den nye megatrend i bestyrelseslokalet

Big Data er et af de ”hotteste” emner blandt de nye megatrends inden for teknologi, men det er også et af de sværeste at konkretisere og nyttiggøre for den enkelte virksomhed. Læs mere i artiklen.

CXO Magasinet | #2 2014

#2 2014 | Respekt for den benhårde balancekunst | Kom helt tæt på CXO'erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015” inspirere danske bestyrelser og anvise forslag/værktøjer, der kan fremme det effektive bestyrelsesarbejde. Download eller bestil her.

IIA foreslår ændringer til rammerne for intern revision

På baggrund af skærpede lovgivnings-, myndigheds- og markedskrav til branchen for intern revision sendte Foreningen af Interne Revisorer (IIA) den 4. august sit forslag om ændringer til foreningens faglige standarder ("International Professional Practices Framework"(IPPF)) i høring.

Magasinet Update Nr. 3 / sommer 2014

Som virksomhedsejer eller direktør står du sikkert tit med udfordringer inden for finansiering, talentudvikling, effektivisering, omkostningsbesparelser og ikke mindst risikostyring. Derfor har PwC udviklet et magasin, ”Update”, der giver dig inspiration til og viden om nogle af de temaer, som berører danske SMV-virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør fundamentet for dansk erhvervsliv. Det er her væksten og arbejdspladserne skabes, og innovationen har sine rødder.

Bestyrelser i SMV’er skaber værdi

Rigtig mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) får værdi og inspiration til deres forretning ved at arbejde tæt sammen med en bestyrelse.

Board Evaluation Survey

PwC and The Danish Professional Directors Association, BOARD NETWORK, are launching an online survey among the world's most influential corporate Board Directors. The survey maps facts, trends and opinions of best practices of board evaluations as of 2013.

PwC stiller skarpt på udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

PwC har meldt sig ind i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Foreningen arbejder på non-profit basis for en løbende opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt sikrer en konstant forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

Direktørkontrakten

Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder og forpligtelser i forhold til selskabet under ansættelsen og i en periode efter dennes ophør. I denne artikel redegøres bl.a. for direktørens retsstilling i forhold til øvrige medarbejdere og flere af de væsentlige temaer, man som bestyrelse bør overveje, når en direktør skal ansættes.

Nye vinde blæser i samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsesteamet

Et godt og værdiskabende samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen understøtter virksomhedens evne til innovation, og vi ser i disse år et øget fokus på innovation som en vigtig faktor for vækst og værdiskabelse. Det bekræfter flere af vores analyser. Senest har en analyse fra PwC med 1.700 topledere fra hele verden vist, at de mest innovative virksomheder forventer en vækst, der er tre gange højere end den forventede vækstrate i de mindst innovative virksomheder.

Bestyrelsesevaluering

Rapporten om bestyrelsesevaluering præsenterer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og interview med en række bestyrelsesformænd, ligesom der trækkes på PwC’s erfaringer fra rådgivning af bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer.

Bestyrelsesevaluering skaber værdi i virksomhederne

Efter finanskrisen er bestyrelsens kompetencer kommet i fokus med bl.a. lovkrav til de finansielle virksomheder om at evaluere bestyrelsens kompetencer årligt, og den tendens kan meget hurtigt brede sig til andre brancher. Sådan lyder vurderingen fra PwC, der netop har udgivet en rapport om bestyrelsesevalueringer i samarbejde med BOARD NETWORK.

Ny bestyrelsesuddannelse skal hjælpe SMV’er fremad

Aarhus Universitet udbyder til efteråret en ny bestyrelsesuddannelse skræddersyet til SMV’ere. Det sker fordi, bestyrelsesarbejdet i SMV’er er så anderledes fra børsnoterede virksomheder, at det kræver en særlig uddannelse. Uddannelsen, som varer 10 dage, er den første af sin slags og er udviklet gennem et tæt samarbejde med SMV’erne selv.

Vejledning til dine måltal og politikker for kvinder i ledelse

Nu er der kommet en vejledning fra Erhvervsstyrelsen om måltal og politikker for flere kvinder i bestyrelse og ledelse. Husk at din virksomhed skal fastlægge måltal og politikker senest den 1. april 2013.

Sammensætning af bestyrelser på skoler

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget en lovændring, som har betydning for sammensætning af bestyrelser på bl.a. uddannelsesinstitutioner.

Audit committee effectiveness: What works best, 4th edition

Bestyrelsens opgaver varierer med den omskiftelige verden, hvor i de opererer og behovet for hele tiden at forholde sig til nye områder er stadigt stigende. 'Audit Committee effectivness: What works best', er en praktisk guide til en række af de udfordringer bestyrelser står over for i forhold til at øge effektiviteten og kvaliteten af bestyrelsens arbejde.

Hvad sker der med Eurozonen? - mulige scenarier for 2012

Den Eurozone, som vi ser i 2012, vil være forskellig fra den vi kender i dag. PwC rådgiver bestyrelser og direktioner om forskellige scenarier i relation til udviklingen i Eurozonen, og vi har i rapporten “What next for the Eurozone – Possible scenarios for 2012” samlet nogle af de scenarier, som vi anbefaler vores kunder at benytte til forberedelse af 2012.

Bestyrelsens og direktionens pligter

Få indblik i de nye krav til bestyrelsen og direktionen, som den nye bekendtgørelse stiller til pengeinstitutter m.fl.

Krav til håndtering af kreditrisici

Læs om de nye detaljerede krav til bestyrelsens og direktionens håndtering af kreditområdet og til risikostyringen af kreditområdet.

Krav til håndtering af likviditetsrisici

Bliv klogere på de nye omfattende krav til likviditetsstyring, herunder krav til bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, forretningsgange, risikostyring, kontroller og rapportering.

Krav til håndtering af øvrige risici

I denne artikel kan du læse om de krav, der stilles til markedsrisiko, operationelle risici og it-sikkerhed.

Mulig lempelse for mindre institutter

Er bekendtgørelsens krav relevante for din virksomhed?Læs nærmere om bekendtgørelsens krav overfor mindre pengeinstitutter m.fl.

Risikoansvarlig, compliance-funktion og procedurer for nye eller ændrede produkter

Her får du en gennemgang af kravene til den udpegede risikoansvarlige, compliance-funktionen og procedurer for nye eller ændrede produkter i henhold til Finanstilsynets nye bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.