Nyt om bestyrelsesarbejde

Revisionsudvalgets håndtering af besvigelsesundersøgelser

En ny global PwC-rapport sætter fokus på, hvilken rolle revisionsudvalget bør indtage i forhold til virksomhedsundersøgelser med relation til forskellige former for besvigelse.

Global PwC-rapport sætter spot på offentlige virksomheders værdiskabelse

En ny global rapport stiller skarpt på, hvordan statsejede virksomheder kan ejes og styres mere aktivt. Rapporten har bl.a. fokus på de krav, der stilles til lederne af fremtidens statsejede virksomheder, hvor særligt bestyrelsen og ledelsesteamet har behov for.

Global PwC-rapport sætter fokus på diversitet i bestyrelseslokalet

En ny rapport fra PwC's globale Center for Board Governance stiller skarpt på temaet 'diversitet og køn' i bestyrelseslokalet. "Gender edition"-rapporten udspringer af - og bygger videre på - resultaterne fra PwC's globale Annual Corporate Directors Survey fra 2014.

C20+ by Numbers 2015

PwC har for tredje år i træk lavet analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne. Igen i år har vi set på udviklingen i 1. kvartal af 2015, og som noget nyt har vi kigget på 10 større ikke-børsnoterede selskaber – benævnt som +selskaberne.

CXO Magasinet | #4 2015

#4 2015 | Kravene til bestyrelser øges | ”Chairman’s Agenda” sætter fokus på fem markante formænd

Den kommercielle direktør er på vej ind i direktionen

Ud over de traditionelle ledelsesprofiler i topledelsen, CEO’en og CFO’en, er den kommercielle direktør (CCO’en/CMO’en) den ledelsesprofil, som bestyrelserne forventer indgår i direktionen inden for de næste tre år. Det hænger sammen med et stærkt fokus på innovation og forretningsudvikling – også i bestyrelseslokalet, viser PwC’s Board Survey 2015.

Global PwC-publikation sætter fokus på aktivt ejerskab

En markant tendens i tiden - og dermed også i bestyrelseslokalet - er aktivt ejerskab, hvor investorer og aktionærer stiller spørgsmål og giver udtryk for holdninger til virksomhedernes produkter og måden at drive forretning på – med det formål at beskytte og øge afkastet af egne investeringer. En ny global PwC-publikation sætter fokus på begrebet aktivt ejerskab.

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer – hvad du bør være opmærksom på

Hvervet som bestyrelsesmedlem har ikke alene betydning for det enkelte selskab, men også for bestyrelsesmedlemmets egen økonomi. Vi sætter her fokus på de skattemæssige forhold, der gør sig gældende for bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar for deres hverv.

Bestyrelser bør overveje at vedtage en skattepolitik

Skat er i fokus både nationalt og internationalt og drøftes både politisk og teknisk, ligesom der skabes mange overskrifter og debatter i medierne. Der stilles stadigt større krav til gennemsigtighed om den skat, som selskaberne betaler.

Spændingsfeltet mellem strategi, pejlemærker og KPI-strukturer: En fælles dialogramme for bestyrelse og ledelse

I kølvandet på den økonomiske krises afmatning blæser der nye vinde i bestyrelseslokalerne. Fra at have været ledelsens tætte og aktive medspillere i forhold til driften med særligt fokus på omkostningsbesparelser, fravalg og prioriteringer begynder bestyrelserne i højere grad at zoome ind på at kvalificere og berige den strategiske diskussion.

Bestyrelser skaber merværdi i kraft af evalueringer

Bestyrelser bruger i dag bestyrelsesevalueringer som et værktøj, der kan danne grundlag for løbende forbedringer af bestyrelsens arbejde.

Særlige krav til udenlandske bestyrelsesmedlemmer

Når udlændinge, eller personer som bor i udlandet, bliver medlem af danske bestyrelser, melder der sig en række formelle krav og økonomiske konsekvenser i forhold til skat og social sikring. PwC opfordrer til, at de forskellige forhold bliver undersøgt for på denne vis at sikre, at medlemmet og virksomheden overholder gældende love og regler i Danmark og udlandet. Og at der ikke er uventede udgifter.

Skab værdi med bestyrelsesarbejdet i ejerledede virksomheder og SMV’er

Vi sætter her fokus på, hvorfor de små og mellemstore virksomheder ønsker en bestyrelse, samt hvad ejerlederen/ledelsen kan forvente af en bestyrelse, når den først er etableret.

Med ærbødighed kan man ikke drive forretning

CXO Magasinet har talt med Årets Bestyrelsesformand 2014, Kåre Schultz, om værdiskabelse, om at gøre det rigtige – og hvor simpelt det egentlig er.

Magasinet Update Nr. 4 / marts 2015

Som virksomhedsejer eller direktør står du sikkert tit med udfordringer inden for finansiering, talentudvikling, effektivisering, omkostningsbesparelser og ikke mindst risikostyring. Derfor har PwC udviklet et magasin, ”Update”, der giver dig inspiration til og viden om nogle af de temaer, som berører danske SMV-virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør fundamentet for dansk erhvervsliv. Det er her væksten og arbejdspladserne skabes, og innovationen har sine rødder.

Key considerations for board and audit committee members

Mange virksomheder har hver eneste dag fokus på den omskiftelige markedsplads, den teknologiske udvikling og signifikante risici som fx cyberkriminalitet. Det faktum stiller i høj grad krav til virksomhedernes bestyrelser og dermed også de emner, der sættes på bestyrelsesagendaen.

Fem globale megatrends - og hvordan de påvirker bestyrelsesarbejdet

Mange virksomheder er i dag gode til at udnytte de muligheder, som de fem megatrends skaber. Men hvad betyder disse trends for bestyrelsesarbejdet? Det fokuserer publikationen ”Five megatrends and their implications, directors edition” på. Publikationen er udgivet af PwC’s globale Center for Board Governance.

Bestyrelse og ledelse bør arbejde målrettet med kultur og medarbejderadfærd

Medier og myndigheder har i dag et stigende fokus på de kultur- og adfærdsmæssige risici, som virksomhederne står overfor. Risici, der påvirker virksomheder på tværs af erhverv og brancher – og ofte med alvorlige konsekvenser.

Bestyrelsens indsigt og engagement i brugen af sociale medier

Mange virksomheder måler fortsat ikke risici og fordele i forbindelse med deres brug af sociale medier. Uanset om de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv er aktive brugere på de sociale medieplatforme, er tendensen dog, at flere og flere bestyrelsesmedlemmer i stadig større grad bliver opmærksomme på de potentielle risici og vigtigheden af at have en konkret politik på området.

Bestyrelser ind i kampen om cybersikkerhed

De topledere, der holder fokus på at imødekomme it-risici, gør mere end at beskytte deres forretning. De sikrer vækst i en digital tid, hvor alle aktiviteter og investeringer er drevet af den bedst mulige forståelse for informationsaktiver, trusler og sårbarheder.

Bestyrelser ruster sig til ny teknologi

Ny teknologi og det stigende behov for it-sikkerhed stiller bestyrelserne over for nye udfordringer og rejser krav om nye spidskompetencer i bestyrelseslokalerne. Bestyrelsesmedlemmer oplever derfor et øget behov for kompetencer inden for risk management, og it-risici skal højere op på agendaen i bestyrelserne. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra PwC, der sætter fokus på tendensen i en ny bestyrelseshåndbog.

Global Board Survey 2014: Fremtidens bestyrelse

PwC’s globale Center for Board Governance lancerer hvert år en stor undersøgelse, hvor der stilles skarpt på de aktuelle tendenser inden for bestyrelsesarbejdet. Med udgangspunkt i fem overordnede temaer afslører undersøgelsen en række interessante vinkler og resultater, som du kan bruge aktivt i dit bestyrelsesarbejde.

Big Data - Den nye megatrend i bestyrelseslokalet

Big Data er et af de ”hotteste” emner blandt de nye megatrends inden for teknologi, men det er også et af de sværeste at konkretisere og nyttiggøre for den enkelte virksomhed. Læs mere i artiklen.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015” sætter fokus på en række aktuelle emner samt indeholder værktøjer, der kan fremme det effektive bestyrelsesarbejde. Download eller bestil her.

IIA foreslår ændringer til rammerne for intern revision

På baggrund af skærpede lovgivnings-, myndigheds- og markedskrav til branchen for intern revision sendte Foreningen af Interne Revisorer (IIA) den 4. august sit forslag om ændringer til foreningens faglige standarder ("International Professional Practices Framework"(IPPF)) i høring.

Bestyrelser i SMV’er skaber værdi

Rigtig mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) får værdi og inspiration til deres forretning ved at arbejde tæt sammen med en bestyrelse.

PwC stiller skarpt på udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

PwC har meldt sig ind i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Foreningen arbejder på non-profit basis for en løbende opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt sikrer en konstant forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

Nye vinde blæser i samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsesteamet

Et godt og værdiskabende samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen understøtter virksomhedens evne til innovation, og vi ser i disse år et øget fokus på innovation som en vigtig faktor for vækst og værdiskabelse. Det bekræfter flere af vores analyser. Senest har en analyse fra PwC med 1.700 topledere fra hele verden vist, at de mest innovative virksomheder forventer en vækst, der er tre gange højere end den forventede vækstrate i de mindst innovative virksomheder.

Bestyrelsesevaluering

Rapporten om bestyrelsesevaluering præsenterer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og interview med en række bestyrelsesformænd, ligesom der trækkes på PwC’s erfaringer fra rådgivning af bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer.

Bestyrelsesevaluering skaber værdi i virksomhederne

Efter finanskrisen er bestyrelsens kompetencer kommet i fokus med bl.a. lovkrav til de finansielle virksomheder om at evaluere bestyrelsens kompetencer årligt, og den tendens kan meget hurtigt brede sig til andre brancher. Sådan lyder vurderingen fra PwC, der netop har udgivet en rapport om bestyrelsesevalueringer i samarbejde med BOARD NETWORK.

Ny bestyrelsesuddannelse skal hjælpe SMV’er fremad

Aarhus Universitet udbyder til efteråret en ny bestyrelsesuddannelse skræddersyet til SMV’ere. Det sker fordi, bestyrelsesarbejdet i SMV’er er så anderledes fra børsnoterede virksomheder, at det kræver en særlig uddannelse. Uddannelsen, som varer 10 dage, er den første af sin slags og er udviklet gennem et tæt samarbejde med SMV’erne selv.