Publikationer

Revisionsudvalgets håndtering af besvigelsesundersøgelser

En ny global PwC-rapport sætter fokus på, hvilken rolle revisionsudvalget bør indtage i forhold til virksomhedsundersøgelser med relation til forskellige former for besvigelse.

Global PwC-rapport sætter spot på offentlige virksomheders værdiskabelse

En ny global rapport stiller skarpt på, hvordan statsejede virksomheder kan ejes og styres mere aktivt. Rapporten har bl.a. fokus på de krav, der stilles til lederne af fremtidens statsejede virksomheder, hvor særligt bestyrelsen og ledelsesteamet har behov for.

Global PwC-rapport sætter fokus på diversitet i bestyrelseslokalet

En ny rapport fra PwC's globale Center for Board Governance stiller skarpt på temaet 'diversitet og køn' i bestyrelseslokalet. "Gender edition"-rapporten udspringer af - og bygger videre på - resultaterne fra PwC's globale Annual Corporate Directors Survey fra 2014.

C20+ by Numbers 2015

PwC har for tredje år i træk lavet analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne. Igen i år har vi set på udviklingen i 1. kvartal af 2015, og som noget nyt har vi kigget på 10 større ikke-børsnoterede selskaber – benævnt som +selskaberne.

CXO Magasinet | #4 2015

#4 2015 | Kravene til bestyrelser øges | ”Chairman’s Agenda” sætter fokus på fem markante formænd

Global PwC-publikation sætter fokus på aktivt ejerskab

En markant tendens i tiden - og dermed også i bestyrelseslokalet - er aktivt ejerskab, hvor investorer og aktionærer stiller spørgsmål og giver udtryk for holdninger til virksomhedernes produkter og måden at drive forretning på – med det formål at beskytte og øge afkastet af egne investeringer. En ny global PwC-publikation sætter fokus på begrebet aktivt ejerskab.

Key considerations for board and audit committee members

Mange virksomheder har hver eneste dag fokus på den omskiftelige markedsplads, den teknologiske udvikling og signifikante risici som fx cyberkriminalitet. Det faktum stiller i høj grad krav til virksomhedernes bestyrelser og dermed også de emner, der sættes på bestyrelsesagendaen.

Fem globale megatrends - og hvordan de påvirker bestyrelsesarbejdet

Mange virksomheder er i dag gode til at udnytte de muligheder, som de fem megatrends skaber. Men hvad betyder disse trends for bestyrelsesarbejdet? Det fokuserer publikationen ”Five megatrends and their implications, directors edition” på. Publikationen er udgivet af PwC’s globale Center for Board Governance.

Global Board Survey 2014: Fremtidens bestyrelse

PwC’s globale Center for Board Governance lancerer hvert år en stor undersøgelse, hvor der stilles skarpt på de aktuelle tendenser inden for bestyrelsesarbejdet. Med udgangspunkt i fem overordnede temaer afslører undersøgelsen en række interessante vinkler og resultater, som du kan bruge aktivt i dit bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015” sætter fokus på en række aktuelle emner samt indeholder værktøjer, der kan fremme det effektive bestyrelsesarbejde. Download eller bestil her.

Bestyrelsesevaluering

Rapporten om bestyrelsesevaluering præsenterer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og interview med en række bestyrelsesformænd, ligesom der trækkes på PwC’s erfaringer fra rådgivning af bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer.