PwC som sparringspartner

I PwC har vi mange års erfaring som rådgiver og sparringspartner for direktioner og formænd i danske bestyrelser. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte bestyrelses ønsker og behov, men vi har alligevel tegnet stregerne til en række forløb, der er typiske for de udfordringer danske bestyrelser står overfor.

Udviklingsforløb er som regel et forløb, hvor dele af de andre forløb kombineres for at imødekomme en mere eller mindre kompleks situation i bestyrelsen.

Som regel er fokus både på;

  • de formelle aspekter af bestyrelsesarbejdet, hvor der bliver gået i dybden på formelle faglige elementer, og på
  • bestyrelsens rolle som overordnet og strategisk sparringspartner for direktionen, hvor der bliver gået i dybden på strategiske ledelsesaspekter.

Forløbet kan også indeholde formandssparring og coaching, da formandsrollen typiske er afgørende, hvis hele bestyrelsens potentiale skal udnyttes optimalt.

Vi tilbyder forskellige former for bestyrelsesudvikling. Forløbene er generelt delt op i to segmenter; virksomhedsbestyrelser og politiske bestyrelser. Grunden er den store forskellighed, der er knyttet til at varetage bestyrelseserhvervet i en forretningsorienteret bestyrelse, og en politisk orienteret bestyrelse.

Udviklingsforløbene er for hele bestyrelser, der ønsker videreudvikling samt netværk af bestyrelser, der oveni ønsket om videreudvikling, også lægger vægt på at lære af andre i lignende situationer, enten fra samme branche eller fra andre brancher.

Vores tilgang

Hos PwC fokuserer vi på din bestyrelse og jeres kompetencer og værdiskabelse. Vi står klar til at hjælpe dig gennem hele eller dele af processen – fra afklaring af dine behov til implementering af nye tiltag:

AfklaringAfklaring af behov – hvor er bestyrelsens muligheder for øget værdiskabelse?
MetodevalgHvilken metode og tempo giver det bedste grundlag for bestyrelsens bidrag til forandring
ProcesdesignDesign af sammenhængende proces med fokus på bestyrelsens værdiskabelse og interaktion med interessenter
ForarbejdeForarbejde og evt. interview med bestyrelsesmedlemmer og interessenter
ProcesProces i bestyrelsen med fokus på bidrag til værdiskabelse og med/modspil med interessenter
TilbagemeldingTilbagemelding og afklaring sammen med formand og bestyrelse
ImplementeringOpfølgning på initiativer – fx måling i efterfølgende evaluering/vurdering
OpfølgningOpfølgning på initiativer – fx måling i efterfølgende evaluering/vurdering