Uddannelser og kurser

For at matche fremtidens øgede krav må bestyrelsen løbende sikre, at den følger med i, og sætter mål for egen governance. Det er vigtigt, at bestyrelsen samlet set besidder de kompetencer, der skal til for, at virksomheden kan nå sine mål og leve strategien ud. Ligesom du som bestyrelsesmedlem skal sikre din egen fortsatte udvikling og dermed løbende kan dokumenterer den værdi, du skaber for virksomheden.

Uddannelser tilpasset dine behov

I samarbejde med PwC har Aarhus Universitet udviklet en palette af uddannelser, der er målrettet og tilpasset de særlige udfordringer, der er på forskellige stadier og i forskellige roller i din bestyrelseskarriere. Endvidere tager uddannelserne udgangspunkt i de særlige forhold, der gør sig gældende for bestyrelsesarbejdet enten i offentlige virksomheder (kommuner eller regioner) eller i de mindre og mellemstore private virksomheder.

Fra teori til praksis

Målet med uddannelserne er, at du som deltager ikke kun lærer nyt, men også lærer hvordan du sætter din opnåede viden og dermed øgede kompetence i spil i bestyrelsesarbejdet og bestyrelseslokalet. Ligesom undervisningen forholder sig til de særlige forhold, der er kendetegnet for din branche. Alle uddannelser er derfor bygget op af undervisning, workshops og egen refleksion, der er tilrettet dit udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet.

Hvilken uddannelse skal du vælge?

Læs mere om de enkelte uddannelser vi udbyder neden for. Du er også altid velkommen til at kontakte os for en afklaring af, hvilken uddannelse, der er mest relevant for dig. Overvej også om du har en bestyrelseskollega, der også ønsker at dygtiggøre sig. Vores erfaring er, at det er nemmere at styrke det samlede bestyrelsesarbejde, hvis I er minimum to til at præge arbejdet med nye input.

Uddannelser målrettet bestyrelsesmedlemmer i den offentlige sektor:

Uddannelser målrettet bestyrelsesmedlemmer i den private sektor:

Uddannelse målrettet sekretariatsansatte

Kurser

Udover uddannelser tilbyder PwC også en række kurser med specifikt bestyrelsesindhold. Du kan finde en oversigt over bestyrelsesrelaterede kurser her:

Hvis du vil vide mere...

så ring, eller skriv til os for en afklaring af hvilken uddannelse, der matcher dine behov.