Børsret

Regnskabsregler for børsnoterede virksomheder

Børsnoterede virksomeheder skal aflægge regnskab i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Reglerne er omfattende og komplicerede. Derfor er det svært at fortolke, når konkrete problemstillinger skal løses. Vi har lang erfaring med IFRS og vil gerne hjælpe.

Rapporteringskrav til børsnoterede virksomheder

Der er skærpede krav til børsnoterede virksomheder inden for:

  • Udarbejdelse af årsrapport
  • Delårsrapport (virksomheder, der er noteret med aktier på Københavns Fondsbørs)
  • Specifikke krav til forretningsorden
  • Indberetningspligt af visse aktiebesiddelser
  • Corporate Governance (virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs)
  • Øvrige oplysningsforpligtelser (virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs)
  • Procedurer til forebyggelse af insiderhandel (virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs)
  • Procedurer til handel med egne aktier (virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs).

Revisionsudvalg

Medmindre den samlede bestyrelse varetager opgaverne, skal børsnoterede selskaber have et revisionsudvalg, der står for det tætte samarbejde med den eksterne revision.

Børsregler i USA

PwC er primær revisor for flertallet af de danske virksomheder, der er børsnoteret i USA, og denne erfaring er værdifuld for vores klienter inden for følgende områder:

Kontakt os om børsret

Vi har indgående kendskab til børsreglerne og er derfor en kvalificeret sparringspartner for jeres selskab. Ring og udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter øverst til højre, så kontakter vi dig.