Topagenda: CXO Survey 2014

PwC’s CXO Survey 2014: Topagenda

CXO'ens agenda

Hør PwC's adm. direktør Mogens Nørgaard Mogensen fortælle om den brede direktions agenda - CXO'ens agenda.

Se video

Resultaterne af undersøgelsen

Mere end 500 danske CXO’er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer.

I det kommende år vil de danske virksomheder særligt have fokus på strategi, profitabilitet, kundetilfredshed, effektiv økonomistyring og rapportering samt toplinjevækst.

Vækstforventninger

 • 32 % af de adspurgte CXO’er forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %.
 • CXO’er fra SMV-virksomheder forventer en langt større omsætningsvækst end CXO’er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i 2014. Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %.
 • CXO’er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO’er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO’er fra de store virksomheder forventer det.
 • Når CXO’erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i 2014.
 • Der er dog flere CXO’er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO’er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO’erne fra SMV-segmentet forventer det samme.

Fokusområder

 • CXO’erne fremhæver, at deres virksomhed i 2014 vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %).
 • De CXO’er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %).
 • De adspurgte CFO’er har i højere grad end CEO’erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO’er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO’erne svarer det samme.
 • I forhold til CXO’ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %).
 • Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers ”egne” områder (CIO/teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO’en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO’en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %).

Kompetencer

 • CXO’erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %.
 • Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %.
 • Når CXO’erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området.
 • På virksomhedsniveau er det særligt CEO’en (19 %) og CFO’en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO’er giver derimod udtryk for, at de i langt overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven.

Fremtidige investeringer

 • Der er særligt tre områder, som de adspurgte CXO’ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), IT og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i 2014.
 • De adspurgte CXO’er fra SMV’er forventer i større grad end CXO’erne fra de store virksomheder, at deres virksomhed vil investere i området kundefokusering/kundetilfredshed i 2014. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV-segmentet har området kundefokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet.

Barrierer for vækst og udvikling

 • Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO’er.
 • CXO’erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO’er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling.

 
Få inspiration til dit eget arbejde

Vi sætter fokus på syv højaktuelle emner på baggrund af tre afgørende megatrends: teknologiske fremskridt, skift i økonomisk magtbalance og demografiske forandringer.

Emner
CXO topagenda: Strategi og innovation
CXO topagenda: Markedstilpasning
CXO topagenda: Driftseffektiviseringer
CXO topagenda: Talentudvikling
CXO topagenda: Cybercrime og virksomhedskriminalitet
CXO topagenda: Paying taxes og international skat
CXO topagenda: CSR og bestikkelse

Relevante links

Kontakt
Mogens Nørgaard Mogensen
Mogens Nørgaard Mogensen Image

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor

Særlig indsigt i
 • Internationale regnskabs- og revisionsforhold
 • Børsnotering
 • IFRS
 • SEC
 • Sarbanes-Oxley-lovgivning
 • Interne kontroller
 • Køb og salg af virksomheder
Brancher
 • Pharmabranchen
 • Luftfartsektoren
 • Energisektoren
 • Produktionsbranchen
Se hele profilen
 
Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor
Tlf: 3945 3232
E-mail
Lars Baungaard
Lars Baungaard Image

Lars Baungaard

Partner, PwC’s markedsleder og medlem af direktionen

Særlig indsigt i
 • Revision, herunder koncernrevision
 • Regnskab, ÅRL og IFRS
 • Skatteforhold, herunder optimering
 • Købs- og salgstransaktioner
 • Intern kontrol
 • Corporate Governance
 • Koncernomstrukturering
 • Børsnotering og –forhold
 • US-revision og –børsforhold, SEC, PCAOB
 • Sustainability Reporting
Brancher
 • Alle brancher i den private sektor
Se hele profilen
 
Partner, PwC’s markedsleder og medlem af direktionen
Tlf: 3945 3308
E-mail
 • Se i en printvenlig version
Infographic
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.