Markedstilpasning

Virksomhederne satser på eksisterende markeder

Over halvdelen af de danske topledere ser vækstmuligheder fra en øget andel af eksisterende markeder. Til sammenligning gælder det 30 % af de globale topledere.

15 % af de danske topledere sætter deres lid til at væksten skal komme fra nyskabelser af produkter/ydelser. Det gælder hele 35 % af de globale ledere.

Blot 15 % af de danske topledere regner med at se vækst fra nye geografiske markeder og 15 % fra fusioner og opkøb, hvilket er næsten på niveau med de globale topledere.

Til spørgsmålet om, hvilke lande de anser for at være de vigtigste for deres virksomheds vækst i de kommende 12 måneder, nævner 35 % af de danske topledere USA, 29 % Sverige og 24 % Tyskland.

Disse fakta bygger på data fra PwC's omfattende og globale CEO Survey 2014. I april 2014 offentliggør vi vores danske CXO Survey, hvor du kan læse mere om de danske CXO'ers forventninger, fokus og parathed til at udvikle og investere i det kommende år.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Formulér en fokuseret vækststrategi

  • Mange virksomheders strategier beskriver reelt fortsættelsen af ”business-as-usual”. Du skal prioritere skarpt, også når det gælder markeds- og kundemæssige målsætninger.
  • Kapitalallokering skal være fremadskuende og fokuseret. Den skal afspejle, hvor virksomheden tror, at den fremover skal vokse og tjene penge.

Vælg segmenter og nicher på din hjemmebane

  • Danske virksomheder har i stort antal fundet ud til de nye vækstmarkeder, og det er godt, men sommetider kan indsatser i nære markeder gennemføres med bedre afkast.
  • En virksomheds beslutninger om ”where to play” (markeder, kunder, produkter) skal bygge på en dyb forståelse af egne strategiske aktiver og strategiske kernekompetencer.

Innovationsstrategien må fokuseres

  • Det er ikke antallet af R&D kroner, der giver succes, men hvordan pengene bruges. Har du en målrettet R&D strategi, der er i tråd med virksomhedens strategi?
  • R&D ressourcer skal styres. Har du et R&D set-up, der kan levere? Er det omkostningseffektivt? Er der store satsninger med potentiale eller kun en masse små?

The PwC ESCAPE Index

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.