Ejerstruktur og virksomhedsform

Ikke bare et spørgsmål om at eje - men hvordan du ejer

Personligt ejet virksomhed? A/S, ApS, I/S eller K/S? Er du i tvivl om, hvilken ejerstruktur og virksomhedsform du bør vælge, så hjælper vi gerne med at afklare fordele og ulemper. Ved at få indblik i din konkrete situation og forretningsplan kan vi guide dig sikkert igennem til det valg, som er mest fordelagtigt for dig.

Skemaet herunder giver dig et hurtigt overblik over de mest almindelige virksomhedsformers karakteristika. De mere specielle virksomhedsformer bruges kun sjældent, når man starter virksomheder op, så dem har vi udeladt her. Har du brug for at høre mere om dem, har vi naturligvis meget mere information.

  Personlig virksomhed Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Kommanditselskab
Risici for din privatøkonomi          
hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser Ja Ja og solidarisk med de øvrige interessenter, men indbyrdes er det forholdsmæssigt Nej, dog eventuelle garantier stillet overfor banker mv. Nej, dog eventuelle garantier stillet overfor banker mv. Nej, dog eventuelle garantier stillet overfor banker mv.
konsekvenser ved manglende indtjening Ingen overskud til udtagning Ingen overskud til udtagning Ingen mulighed for udbytte og måske heller ikke løn Ingen mulighed for udbytte og måske heller ikke løn Ingen mulighed for udbytte og måske heller ikke løn
hvad kan tabes i forbindelse med virksomheden Alle tab i virksomheden Normalt andel af virksomhedens tab Dit indskud på minimum kr. 80.000 Dit indskud på minimum kr. 500.000 Dit indskud
skal tabt kapital reetableres (indbetales) Nej Nej Ja, 40% af kapita­len er tabt. E&S kan give selskabet en frist til retablering af anpartskapitalen ved selskabets egen indtjening. Normalt, hvis mere end 50% er tabt, men mere lempelige regler end for ApS Normalt, hvis mere end 50% er tabt, men mere lempelige regler end for ApS
Skattemæssige forhold          
kan ejeren fradrage underskud fra virksomheden Ja Ja Nej Nej Ja
kan overskud opspares til lav acontoskat Ja, hvis virksomhedsskat-
teordning anvendes
Ja, hvis virksomhedsskat-
teordning anvendes
Ja Ja Ja, hvis virksomhedsskat-
teordning anvendes
kan beskatning af værdistigning udskydes hvis virksomheden senere omdannes Ja Ja Ikke aktuelt - dog kan holdingselskab være relevant Ikke aktuelt - dog kan holdingselskab være relevant Ja
Særlige krav          
skal følge årsregnskabsloven Ja - men typisk kun som klasse A Ja - men typisk færre regler Ja Ja Ja
skal offentliggøre årsrapporter Nej Nej, dog i særlige tilfælde Ja Ja Ja
Krav om bestyrelse Nej Ofte en del af I/S-aftalen Kan være direktøren Ja Ja
Offentliggørelse af vedtægter, formål, årsrapporter mv. Nej (Nej) Ja Ja Ja
Nemt senere af overdrage Nej Nej Ja Ja Ja
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.