Flere nyheder om energi og forsyning

Falder vækstaftalens lempelser til jorden med PSO-ordningen?

EU-Kommissionen mener, at PSO-ordningen er i strid med EU’s statsstøtteregler. Hvis PSO-ordningen ikke kan opretholdes i sin nuværende form, kan det medføre forsinkelser i dele af vækstaftalen, og at støtteordninger til danske el-producenter ikke kan opretholdes.

Fælles forsyningsselskab giver mere miljø for pengene

Der er gevinster at hente for både erhvervsliv og kunder, hvis ni sjællandske forsyningsselskaber rykker tættere sammen. Det viser PwC’s analyse af ni forsyningsselskaber og deres kommunale ejere.

Virksomhedsanalysen 2013

Analysen af dansk økonomi viser, at der stadig hersker usikkerhed blandt erhvervslivets aktører og forbrugere. Alligevel er det danske bruttonationalprodukt steget for andet år i træk og ligger nu på et niveau, der er højere end før krisen.

Kan vindkraftindustrien indfri forventningerne?

Produktionen af offshore vindkraft har et stort potentiale til at imødekomme fremtidens energibehov. Men branchen står overfor mange udfordringer, der skal overvindes, hvis energikilden skal indgå som en løsning på fremtidens energiudfordringer. I rapporten "Offshore proof" kigger vi nærmere på branchens fremtid.