Flere nyheder om fast ejendom

Formidling af salg af kapitalandele i ejendomsselskaber kan være momsfritaget

Skatterådet har i et nyt bindende svar slået fast, at ejendomsmægler- og rådgiverydelser, der vedrører salg af kapitalandele i ejendomsselskaber, kan være fritaget for moms.

Nye markeder for ejendomsinvesteringer er på vej op

Nye markeder for ejendomsinvesteringer er på vej op, herunder København. Det skyldes en stærk konkurrence om såkaldte førsteklasses aktiver og et kraftigt opsving i europæisk kapital. Det viser rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2015, som er en prognose udgivet i fællesskab af Urban Land Institute (ULI) og PwC.

Boligselskaber kan undgå moms på viceværtydelser

To boligselskaber kan indgå særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere. Det bekræfter Skatterådet. Skatterådet afviser dog, at to boligselskaber kan anses for at udgøre en selvstændig gruppe, der momsfrit kan levere ydelser til gruppens deltagere.

Virksomhedsanalysen 2014

Virksomhedsanalysen 2014 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2013, men takten er faldende i forhold til tidligere år. Virksomhedsanalysen 2014 omfatter ca. 1.400* danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for 2013.

Pensionsselskaber har penge til gode

Pensionsselskaber og forvaltere af disse har i mange år fejlagtigt betalt moms af administrationsydelser. Dette har EU-Domstolen netop fastslået i en dom - læs mere her.

Momsfritagelse for forvaltning af pensionsselskaber

Pensionsselskaber og forvaltere af disse kan have penge til gode hos SKAT og fremadrettet spare penge. Generaladvokaten udtaler således, at forvaltning af et pensionsselskab, der udbyder pensionsordninger af typen ”defined contribution” kan være momsfritaget efter momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.

Diskretionær porteføljeforvaltning: Hvad er momsgrundlaget?

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at en porteføljeforvalters momsgrundlag ved levering af momspligtig diskretionær porteføljeforvaltning ikke kan reduceres med formidlingsprovision fra eksterne kapitalforvaltere.

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2014

Rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2014 er en prognose udgivet i fællesskab af Urban Land Institute (ULI) og PwC. Rapporten er baseret på holdningerne blandt mere end 500 internationalt førende eksperter inden for fast ejendom, herunder investorer, entreprenører, långivere, ejendomsmæglere og konsulenter.

SKAT smækker ”momsdøren” i for visse investeringsinstitutter

I et styresignal indskrænker SKAT, hvilke investeringsinstitutter der er omfattet af investeringsforeningsbegrebet i momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Der er tale om en praksisændring med virkning fremadrettet fra den 1. april 2014.

Delvis momsfradrag: Ingen global pro rata-sats

EU-Domstolen fastslår, at omsætningen fra udenlandske filialer ikke skal indgå i beregningen af hovedkontorets delvise fradragsret.

Kan en køber af fast ejendom og andre større aktiver fradrage moms af sælgers omkostninger hertil?

Byretten har for nylig taget stilling til, om en køber af fast ejendom kan fradrage moms af sælgers opførelsesomkostninger. Denne rettighed foreligger, når sælger er momspligtig, men ikke i de tilfælde, hvor sælger er en momsfri virksomhed – mener byretten. Et åbenlyst fejlskud fra rettens side, mener PwC.

SKATs ejendomsvurderinger har været forkerte. Få et tjek hos PwC.

Er din ejendomsvurdering korrekt? Med et tjek hos PwC er du klædt godt på til evt. at påklage vurderingerne.

Spirende optimisme i markedet for erhvervsejendomme

Priserne på rene forretningsejendomme er steget i 1. kvartal 2013, mens det øvrige marked ligger stabilt i forhold til samme kvartal 2012. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed spreder der sig en spirende optimisme i markedet for erhvervsejendomme, vurderer revision-, skatte-, og rådgivningsvirksomheden PwC.

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2013

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2013 repræsenterer en konsensusprognose for fremtiden og afspejler synspunkterne blandt mere end 500 personer, som har deltaget i undersøgelsen og/eller er blevet interviewet som et led i analyseprocessen i forbindelse med denne rapport.  Analytikere fra PwC og ULI har personligt interviewet 340 personer, og der blev modtaget svar på undersøgelsen fra 222 personer.