Investeringsforvaltning

Investeringsforvaltningssektoren er præget af løbende og store forandringer, dels som følge af udviklingen og fluktuationer på investeringsmarkederne og dels som følge af massiv lovregulering.

Vores eksperter inden for investeringsforeninger, private equity -fonde, hedgefonde og andre alternative investeringstyper har stor og mangeårig erfaring i at rådgive og sparre bl.a. i relation til at skabe optimale forretningsmæssige betingelser for investorer som udbydere.

Vores eksperter arbejder på tværs af de forskellige områder af den finansielle sektor og deltager aktivt i faglige udvalg, herunder FSR - Danske Revisorer m.v., hvilket sikrer optimale betingelser for den rådgivning vi kan yde.

Du kan få rådgivning og sparring på disse områder:

 • UCITS IV direktivet
 • Alternative Investment Fund Managers direktivet
 • Cross-border aktiviteter
 • Rapportering til investorer
 • Skatterapportering
 • Risici og styring heraf
 • Overholdelse (compliance)
 • Fortolkning og rådgivning ved implementering af ny lovgivning og regnskabsregler
 • Interne forretningsgange og kontrolsystemer, herunder it, bl.a. med henblik på optimering af ovenstående forhold og afgivelse af erklæringer herom
 • Forhandlinger og drøftelser med Finanstilsynet
 • Kapital- og solvensforhold
 • Assistance i forbindelse med køb og salg af virksomheder

Alternative investeringer

PwC afholdte den 3. juni 2015 seminar om alternative investeringer. Der var samlet en række spændende indlægsholdere, og talerlisten omfattede Jan Parner vicedirektør i Finanstilsynet, Henrik Olejasz Larsen CIO i Sampension og Claire L. Wallace, Sr. Manager PwC UK.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.