Flere nyheder om den finansielle sektor

Årsregnskabsloven – Er du klar?

Lov nr. 738 af 1. juni 2015 – den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001.

Global finance benchmark report 2015

PwC har netop publiceret sin årlige, globale benchmark-undersøgelse, der stiller skarpt på effektiviteten i økonomifunktionen. Undersøgelsen afslører blandt andet, at der er store effektivitetsforskelle mellem henholdsvis de førende og gennemsnitlige økonomifunktioner. Nedenfor præsenteres de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen.

Solvens II-standarder: Endelig udgave er offentliggjort

Den sidste og endelige udgave af Solvens II tekniske standarder (ITS) og Guidelines er offentliggjort af EIOPA.

All set for Pillar 3

Søjle 3 har i høj grad været den glemte søjle inden for solvens II. Dette har dog ændret sig i løbet af de seneste år. Der er nu større klarhed over, hvad der forventes under søjle 3, efter offentliggørelsen af det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvency II fra European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) i december 2014.

Koncernintern finansiering – få styr på kreditvurdering og rentefastsættelse

Ved anvendelse af koncernintern finansiering skal det kunne dokumenteres, at disse låneforhold er etableret på markedsvilkår. Det vil derfor ofte være nødvendigt med en vurdering af låntagers kreditværdighed i forbindelse med fastsættelsen af en markedsrente for sådanne lån. Dette er særligt væsentligt i forhold til regnskabsmæssige og skattemæssige opgørelser og dokumentationer.

Har du en tilfredsstillende indsigt i din virksomheds lønsomhed?

For at kunne analysere din virksomheds lønsomhed på produkt- og kundeniveau, er det nødvendigt med et velfungerende costing-system. PwC’s undersøgelse blandt mellemstore virksomheder i Danmark viser, at 37 % af respondenterne ikke er fuldt ud tilfredse med deres praksis for brug af omkostningsallokering. Undersøgelsen viser ligeledes, at det kun er 20-35 % af respondenterne, der benytter sig af den anerkendte allokeringsmetode activity-based costing (ABC).Læs om undersøgelsens resultater og bedste praksis på området

Momsfritagelse for outsourcet fællesfunktioner

Skatterådet har i et nyt bindende svar bl.a. fastslået, at momsfritagelsen for cost sharing kan finde anvendelse på et aktieselskab. Det bindende svar, der alene er offentliggjort i uddrag, indeholder flere interessante aspekter. PwC bistod spørger i forbindelse med sagen.

Nyt om forsikringsselskabers momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af forsikringsselskabers delvise momsfradragsprocent. Der er både præciseringer og ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer for opgørelsen.

Nyt om penge- og realkreditinstitutters momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af penge- og realkreditinstitutters delvise momsfradragsprocent.

Nye regler om regnskabsmæssig sikring

Denne publikation giver dig et indblik i de nye regler om regnskabsmæssig sikring. Se, hvad det kan betyde for din virksomhed, herunder de nye muligheder som IFRS 9 giver for regnskabsmæssig sikring med optioner.

Seneste nyt om IFRS - februar 2015

Bliv opdateret på de seneste IFRS-nyheder med seneste udgave af IFRS News.

Hvordan skabes den positive bundlinje?

Dansk fødevarevirksomhed ønskede indsigt i produkt- og kunderentabiliteten. En omkostningsanalyse skabte det nødvendige overblik over rentabiliteten i produktsortimentet og kundeporteføljen.

Klarhed omkring rapportering under Solvens II

Den 2. december sendte EIOPA det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvens II i høring. ITS og Guidelines henholdsvis udstikker tekniske krav, der gælder direkte for forsikringsselskaber, og vejleder på tværs af alle tre søjler samt giver vejledning til lovgivere omkring gennemførelsen af Solvens II. Med dette andet sæt ITS og Guidelines har EIOPA sendt det sidste store udestående angående rammerne omkring Solvens II i høring.

Virksomhedsanalysen 2014

Virksomhedsanalysen 2014 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2013, men takten er faldende i forhold til tidligere år. Virksomhedsanalysen 2014 omfatter ca. 1.400* danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for 2013.

Nye Solvens II-regler for forsikringsselskaber og pensionskasser

Europa-Kommissionen har offentliggjort publikationen ”Solvency II Delegated Acts”. Den giver dig bl.a. et fokus på værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder de såkaldte langsigtede garantier.

Køber I it-ydelser? – Investeringsgodebegrebet er udvidet

Der er kommet nye regler for investeringsgoder, der bl.a. omfatter køb af software og rettigheder. Se, hvilke it-indkøb der nu er omfattet af reglerne, og hvordan du skal regulere for disse i momsfradraget.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget

Loven moderniserer erhvervsfondsloven og tilnærmer loven til selskabsloven. Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde. Implementeringen af den nye lov sker af erhvervs- og vækstministeren og kan gennemføres successivt – ligeledes er der en række overgangsbestemmelser. Fremover skal de erhvervsdrivende fonde i øget omfang forholde sig til begrebet ”god fondsledelse” og der kommer fokus på uddelinger og vederlag til ledelsen. Endelig styrkes fondsmyndighedens og revisors rolle.

Et kig i krystalkuglen

Ifølge PwC’s globale CEO Survey ser toplederne inden for banksektoren mest lyst på fremtiden.

Høringsudkast om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Justitsministeriet har den 17.december sendt et forslag i høring om ændring af lov om fonde og visse foreninger.

Transformér din finansfunktion

Transformér din finansfunktionPå bagkanten af de seneste års krise begynder mange virksomheder igen at geare op til vækst. For at bevare sin relevans har finansfunktioner derfor behov for at redefinere sig selv. Se hvordan vi kan hjælpe dig, og hvordan en større dansk produktionsvirksomhed allerede har grebet denne opgave an.

Finansfunktionen anno 2030

Hvordan ser finansfunktionen ud anno 2030? Findes der overhovedet en finansfunktion, som vi kender den i dag? Det kan du få indblik i med denne artikel, der ser på, hvordan fremtidens finansfunktionmere effektivt kan drive forretningsstrategien, mægle mellem vigtige interessenter og øge virksomhedens tilpasningsevne.

Den finansielle sektor afgør deres stridigheder i retten

82 % af virksomhederne i den finansielle sektor foretrækker rettens vej til at afgøre stridigheder. Dermed adskiller sektoren sig markant fra andre sektorer, der i langt højere grad foretrækker at afgøre stridigheder gennem voldgift. Det viser en undersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC.

Benchmarkingundersøgelse vedrørende budgetlægning

PwC Consulting har for nylig gennemført en benchmarkingundersøgelse vedrørende budgetlægning og forecasting. Undersøgelsen omfatter både danske og nordeuropæiske virksomheder

Hvad betyder EMIR for finansielle modparter?

De overordnede mål med EMIR er at reducere modpartsrisici og operationelle risici samt sikre øget gennemsigtighed på derivatmarkedet. For finansielle virksomheder har EMIR dog en række væsentlige konsekvenser. Dem kan du læse mere om her.

Mens vi venter på Solvens II

Det er usikkert, hvornår Solvens II vil træde i kraft. På trods af usikkerheden om ikrafttrædelsesdatoen arbejdes der med Solvens II. Specielt de lange garantier volder problemer.

Kolding Kommune indgår historisk OPP-aftale

Kolding Kommune har indgået en aftale om opførelse og drift af et nyt plejecenter som OPP. PwC har som hovedrådgiver for Kolding Kommune haft ansvaret for at gennemføre den forudgående udbudsproces.

PwC rådgiver Jammerbugt Kommune om OPP

I 2012 besluttede Jammerbugt Kommune at udbyde en ny skole i Aabybro som offentlig-privat samarbejde.  Her skal en privat virksomhed stå for opførelse af skolen samt drift og vedligeholdelse i en 25-årig periode.

Bank- og kapitalmarkedschefer: Kundeloyalitet er vores første prioritet i 2013

87 % af CEO’erne inden for bank- og kapitalsektoren forventer at ændre deres kundestrategi inden for de næste 12 måneder. Dermed er sektoren for banker og kapitalmarkeder en af de sektorer, der betragter kundefokus som deres vigtigste prioritet i 2013, hvor gennemsnittet blandt CEO’er på tværs af sektorer ligger på 82 %. Det viser en ny brancheundersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningsfirmaet PwC.

Hvad betyder EMIR for ikke-finansielle modparter?

Den 16. august 2012 trådte Europa-Parlamentets og Europarådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) i kraft. Her kan du læse mere om, hvad ikrafttrædelsen vil betyde for ikke-finansielle modparter.

Hvad betyder EMIR for ikke-finansielle modparter?

Den 16. august 2012 trådte Europa-Parlamentets og Europarådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) i kraft. Her kan du læse mere om, hvad ikrafttrædelsen vil betyde for ikke-finansielle modparter.

Få styr på søjle 3 i Solvency II

Prøveindberetning og delvis implementering af rapporteringskrav med start fra 1. januar 2014

FATCA IGA og Final Regulations

Finansielle virksomheder skal forholde sig til FATCA! FATCA er kommet for at blive, og efter et langt tilløb er det endelige FATCA-regelsæt nu på plads. Indfasningen af FATCA påbegyndes fra 1. januar 2014, og alle finansielle virksomheder bør derfor intensivere implementeringen af de nødvendige processer allerede nu. Læs artiklen om FATCA.

Hvad betyder Basel III for kapitalen og solvens-procenten?

Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle sektors robusthed over for økonomisk og finansiel uro.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.