Tjeklister og model årsrapport for finansielle virksomheder

De internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), er en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Reglerne er omfattende og komplicerede og ofte meget vanskelige at fortolke, når de konkrete problemstillinger skal løses.

Her har vi samlet nogle værktøjer, der er relevante for finansielle virksomheder.
Se også vores andre IFRS tjeklister og modelregnskaber

Årsrapport efter IFRS

Overhold kravene til alle noter i IFRS årsrapporten. Tjeklisten gælder for årsrapporter med balancedag pr. 31. december 2013. I en separat sektion indeholder tjeklisten oplysningskravene i de standarder, der først træder i kraft for 2013. Vælger du at førtidsimplementere standarder, kan du benytte den.
Disclosure tjekliste

Årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter

Overhold alle kravene til præsentation og noter i årsrapporter aflagt efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og de yderligere oplysningskrav, der findes andetsteds i lovgivningen. Den omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber.

Sæt kryds ved branche og angiv om selskabet er børsnoteret. Tryk herefter på knappen "Lav tjekliste", og der bliver genereret en tjekliste som er tilpasset netop den pågældende type virksomhed. Du kan herefter ved afkrydsning angive om kravene er opfyldt, ligesom det er muligt at anføre kommentarer i kommentarfeltet.
Tjekliste for kreditinstitutter

Supplerende krav for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.v.

Børsnoterede pengeinstitutter skal i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 overholde supplerende formelle krav og oplysningskrav, når de aflægger årsrapport efter IFRS.

Her fremgår yderligere krav, der følger af Oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber:
Tjekliste til aflæggelse af årsrapport efter IFRS for finansielle selskaber

Desuden gælder supplerende krav, som børsnoterede pengeinstitutter skal overholde ved aflæggelse af delårsrapport ud over de krav, der følger af IAS 34:
Tjekliste til aflæggelse af delårsrapport efter IFRS for finansielle selskaber

Kontakt os 

Hvis du kunne bruge sparring, så kontakt os.
Vores kontaktinformation er øverst til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.