Cases - Human RessourcesPerformance management, forøgelse af virksomhedens præstationsevne
Virksomhed i den finansielle sektor

Udfordring

Manglende gennemsigtighed og sammenhæng i forretningsstrategi og individuel målfastsættelse samt følgelig lav medarbejdertilfredshed og manglende udnyttelse af virksomhedens potentiale på tværs af organisationen.

Løsning

Design af et People Performance managementkoncept, herunder implementering af målstyringsværktøj, identificering af it-leverandør til systemunderstøttelse af processen samt understøttende træningsforløb til uddannelse af medarbejderne.

Resultat

Tydelig overensstemmelse mellem forretningsmål og individuelle mål for ledere og medarbejdere, øget medarbejdertilfredshed samt forøgelse af og gennemsigtighed i virksomhedens samlede præstationsevne.


Analyse og design af HR-strategi og leverancemodel, omkostningseffektiv og smidig HR-funktion
International virksomhed med hovedsæde i Danmark

Udfordring

Efter en omfattende fusionsproces og som led i en internationaliseringsproces havde virksomheden behov for en fælles HR-strategi samt revideret HR-organisering og governance-struktur omfattende hele forretningen.

Løsning

Identifikation af strategiske fokusområder og mål for virksomhedens fremtidige HR-strategi gennem analyser, workshopper og interview med medarbejdere og ledere. Udvikling af model til ny HR¬governance-struktur, HR-leverancemodel samt strategiske handlingsplaner i samarbejde med virksomheden.

Resultat

Fælles klar strategisk retning og vision for HR i et flerårigt perspektiv, forbedret tiltrækning og fastholdelse af de rigtige ressourcer samt en omkostningseffektiv og smidig HR-funktion.


Analyse og design af HR-strategi, klar strategisk retning for HR
Forretningsenhed i Post Danmark

Udfordring

Manglende fælles strategisk retning for HR på tværs af forretningsområder samt uklare roller og ansvar mellem central og decentral HR.

Løsning

Facilitering af en HR-strategiproces, analyse og kortlægning af den nuværende HR-organisation samt oplæg til fremtidig HR-leverancemodel.

Resultat

HR-strategi med et treårigt perspektiv samt igangsættelse af strategisk vigtige HR-indsatser. Fremadrettede anbefalinger til organisering, grænseflader, processer og kompetencer.


Gennemgang af kontroller i HR-afdeling, gennemsigtighed og standardisering af kontroller
Sonofon

Udfordring

Problemer med at gennemføre interne kontroller af administrative processer i HR-afdelingen og følgelig risiko for revisors manglende godkendelse af de interne kontroller.

Løsning

Fejlfinding og eliminering samt påvisning af uhensigtsmæssigheder i kundens håndtering af interne kontroller og omkostninger forbundet med disse. Udarbejdelse af håndbog, der satte alle virksomhedens HR-administrative kontroller i system.

Resultat

Gennemsigtighed i og standardisering af kontroller samt klarhed om opgavefordeling. Håndbogen sikrede grundig overlevering til medarbejderne, så de opnåede fordele blev fastholdt. De interne kontroller blev sidenhen godkendt af revisor.


Forandringsledelse, solid forankring af system i organisationen
Københavns Universitet

Udfordring

Øget effektivisering, integration og brugerstyring af en række it-systemer på Københavns Universitet betød omfattende ændringer for 80.000 medarbejderes daglige arbejde og nødvendiggjorde en smidig implementering og forankring af systemerne i organisationen.

Løsning

Udarbejdelse af strategi for forandringen og oprettelse af programkontor med den opgave at forestå forandringsledelsen, projektkoordinering, budgetplanlægning og kommunikationsplanlægning.

Resultat

Effektiv projektledelse samt forbedret kommunikation til slutbrugerne om implementeringen og brugen af de nye it-systemer sikrede en smidig overgang til de nye systemer og solid forankring i organisationen.


Programledelse, solid forankring af system i organisationen
Universitet

Udfordring

Universitetsreformen og fusionen af flere uddannelsesinstitutioner nødvendiggjorde standardisering af processer og implementering af et fælles økonomisystem på hele universitetet. Universitetet manglede i denne forbindelse kompetencer og ressourcer til at drive projekterne.

Løsning

Projektplanlægning, projektøkonomi, kommunikation, programstyring og kvalitetssikring af alle processer og delprojekter for at assistere universitetet med at gennemføre en effektiv forandringsproces.

Resultat

Planlægning, styring og koordinering af alle delprojekter sikrede fremdrift i processen og bevirkede, at opgaven blev løftet til tiden, og at systemet blev forankret i organisationen.


Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.