Firmabil eller...?*

Egen bil kontra firmabil

Biler indtager en central rolle i vores hverdag, da bilen for mange er en nødvendighed for deres arbejde. Om det er egen bil eller fri bil, som er mest fordelagtig at have, afhænger blandt andet af forholdet mellem den erhvervsmæssige og private kørsel

Værktøjet

Beregningsprogrammet herunder giver ikke en fuldstændig oversigt over de samlede konsekvenser ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat. Der anvendes for eksempel forskellige gennemsnitssatser og størrelse af maksimalt værditab, jf. forudsætningerne på resultatsiden.

Beregningerne er alene vejledende. Vi anbefaler derfor, at der søges professionel rådgivning, før der træffes beslutning om valg af ordning.

 

Du kan med dette program beregne, hvad der bedst kan betale sig: egen bil eller firmabil. I første del skal du udfylde felterne med de relevante oplysninger. Vi har indsat standardværdier for benzinpris og km/pr. liter, der selvfølgelig kan ændres.

Forudsætninger for beregninger findes til sidst i programmet.

Bil og kørsel

Diesel Benzin

kr.
km.
kr.
km.
km.
km.

Befordringsfradrag

km.
dage

Bruttoudgifter (kan ændres)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
 
%
kr.
%
kr.

Kørselsgodtgørelse

kr.
kr.

Beregningsprogrammet giver en god oversigt over konsekvenserne ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat.

Ønskes en mere præcis beregning anbefaler vi professionel rådgivning.

Der henvises til forudsætninger på sidste side.

Det er en fordel at vælge: . Se beregningerne her:

Baggrund for beregninger

Brændstof type: 
Bilens pris:kr.
Km / L:km.
kr. pr l benzin:kr.
Privat kørsel:km.
Erhvervsmæssig kørsel:km.
Værditab, estimeret procent af bilens pris:kr.
Rentesats:%
Kørsel mellem hjem og arbejde t/r per dag:km.
Antal årlige arbejdsdage:dage

Resultat for medarbejderen

Brændstof:kr.
Dæk:kr.
Vedligeholdelse:kr.
Forsikring:kr.
Ejerafgift:kr.
Abonnement til vejhjælp:kr.
Vask, parkering mv.:kr.
Værditab:kr.
Renteudgifter:kr.
-kørselsgodtgørelse:kr.
Bilens bruttoomkostninger:kr.
- skattebesparelse på renteudgifter:kr.
- skattebesparelse på befordringsfradrag:kr.
Skattepligtig værdi af fri bil:kr.
Lønreduktion, svarende til bilens bruttoomkostninger / Indtastet værdi:kr.
Indkomstændring:kr.
Skatteændring heraf:kr.
Kontant lønreduktion:kr.
Skatteændring:kr.
Nettoomkostninger ved egen bil:kr.
Nettoomkostninger ved fri bil:kr.
Fordel/tab for medarbejder ved fri bil:kr.
Det er dermed en fordel at vælge: 

Benzinomkostninger beregnes ud fra samlede kørte km, benzinforbrug (km/l) samt pris for benzin.

 • Udgifter til dæk beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Udgifter til vedligeholdelse beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på hovedstolen, svarende til bilens værditab. Renteudgift er beregnet som et gennemsnit over 3 år.
 • Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel og bilens pris. Værditabet i dette program kan maksimalt udgøre af 25% af bilens pris.
 • Kørselsgodtgørelse fastsat efter statens satser for 2011.
 • Befordringsfradrag er beregnet på baggrund af satser for 2011.
 • Skattemæssig værdi af ligningsmæssig fradrag udgør 33%.
 • Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2011 og udgør 55,4%, inkl. AM-bidrag (men excl. kirkeskat).
 • Værdi af fri bil udgør 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og 20% af resten. Dog altid minimum 25% af 160.000 kr. Dertil lægges ejerafgift/grøn afgift.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 248.700 kr. kan foretage et yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan være berettiget til et yderligere befordringsfradrag for befordring over 100 km pr. dag.
 • Bruttolønsnedgang svarer til bilens forventede bruttoudgifter.

Beregningsprogrammet giver ikke en fuldstændig oversigt over de samlede konsekvenser ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat. Der anvendes for eksempel forskellige gennemsnitssatser og størrelse af maksimalt værditab, jf. nedenstående forudsætninger.

Beregningerne er alene vejledende. Vi anbefaler derfor, at der søges professionel rådgivning, før der træffes beslutning om valg af ordning.

Baggrund for beregninger

Brændstof type: 
Bilens pris:kr.
Km / L:km.
kr. pr l benzin:kr.
Privat kørsel:km.
Erhvervsmæssig kørsel:km.
Værditab, estimeret procent af bilens pris:kr.
Rentesats:%
Kørsel mellem hjem og arbejde t/r per dag:km.
Antal årlige arbejdsdage:dage.

Resultat for arbejdsgiveren

Kørsel godtgørelse til medarbejderkr.
Nette omkostning ved medarbejderens egenbilkr.
Brændstof:kr.
Dæk:kr.
Vedligeholdelse:kr.
Forsikring:kr.
Ejerafgift:kr.
Abonnement til vejhjælp:kr.
Vask, parkering mv.:kr.
Værditab:kr.
Renteudgifter:kr.
- lønreduktion:kr.
Nettoomkostninger ved fri bil:kr.

Benzinomkostninger beregnes ud fra samlede kørte km, benzinforbrug (km/l) samt pris for benzin.

 • Udgifter til dæk beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Udgifter til vedligeholdelse beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.
 • Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på hovedstolen, svarende til bilens værditab. Renteudgift er beregnet som et gennemsnit over 3 år.
 • Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel og bilens pris. Værditabet i dette program kan maksimalt udgøre af 25% af bilens pris.
 • Kørselsgodtgørelse fastsat efter statens satser for 2011.
 • Befordringsfradrag er beregnet på baggrund af satser for 2011.
 • Skattemæssig værdi af ligningsmæssig fradrag udgør 33%.
 • Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2011 og udgør 55,4%, inkl. AM-bidrag (Men excl. kirkeskat).
 • Værdi af fri bil udgør 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og 20% af resten. Dog altid minimum 25% af 160.000 kr.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 248.700 kr. kan foretage et yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag.
 • Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan være berettiget til et yderligere befordringsfradrag for befordring over 100 km pr. dag.
 • Bruttolønsnedgang svarer til bilens forventede bruttoudgifter.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.