HR transformation

HR funktionens rolle har ændret sig markant over det seneste årti. I modsat til tidligere er det ikke længere nok, at funktionen støtter forretningen igennem varetagelse af administrative opgaver og har et operationelt fokus. I dag skal en HR funktion også kunne fungere som en strategisk sparringspartner over for forretningen og varetage HR delen af virksomhedens strategi og forretningsmål. Dette stiller nye og højere krav til HR funktionens effektivitet og kompetencer.   

Vi hjælper vores kunder med at måle, organisere og effektivisere HR funktionen bl.a. ved at fastlægge den strategiske retning samt identificere og prioritere HR indsatsområder. Derudover assisterer vi med at etablere en model for HR leverancerne med klare rolle- og ansvarsbeskrivelser og effektivisere HR processerne.

PwC har mange års erfaring i at hjælpe virksomheder i såvel den private som offentlige sektor med at transformere HR funktionen og gøre den i stand til at imødekomme forretningens øgede forventninger.

Læs mere om hvad PwC kan tilbyde på de næste sider:

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.