Præstationsbaseret ledelsesaflønning

En god aflønningsplan er essentiel for fastholdelse og tiltrækning af de rette medarbejdere og dermed sikre opfyldelse af virksomhedens strategi samt værdiskabelse for aktionærerne.

PwC har specialister, som rådgiver omkring alle aspekter af præstationsbaseret aflønning, og har medvirket til implementering af præstationsbaseret aflønningsordninger i en lang række noterede og unoterede virksomheder.

Hvad skal din virksomhed tage stilling til?

 • Hvad er formålet med ordningen?
 • Hvordan imødekommes formålet, og hvordan skal systemet designes?
 • Hvordan skal performance udmåles?
 • Hvilke medarbejdere skal omfattes?
 • Hvordan er den skattemæssige situation for medarbejder og virksomhed?
 • Hvordan skal ordningen behandles regnskabsmæssigt?
 • Hvordan skal præstationsaflønningen behandles juridisk?
 • Hvordan kommunikeres ordningen til medarbejderne?
 • Medfører aflønningsprogrammet de ”rigtige” incitamenter for medarbejderne?

Aflønningsprogrammer baseret på følgende metoder:

 • Bonusaflønning baseret på Key Performance Indicators
 • Bonusaflønning baseret på Economic Profit
 • Aktiebaseret aflønning baseret på medarbejderaktier
 • Aktiebaseret af lønning baseret på Optioner eller Warrants
 • Medarbejderobligationer

Kom videre med præstationsbaseret ledelsesaflønning

Udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter øverst til højre, så kontakter vi dig.
Vi kan hjælpe din virksomhed lige fra valg og design af aflønningsprogram til skattemæssig og regnskabsmæssig behandling.

I kraft af PwC's nationale og internationale erfaring kan vi hjælpe med at designe og integrere aflønningsprogrammet i din virksomhed med udgangspunkt i best practice. Dermed sikres det, at aflønningsprogrammet medfører de ”rigtige” incitamenter for medarbejderne.

Vores skatteeksperter kan hjælpe din virksomhed med at vurdere aflønningsprogrammets skattemæssige konsekvenser for såvel virksomhed som medarbejder.

Vores regnskabseksperter kan rådgive din virksomhed omkring den regnskabsmæssige behandling af det valgte aflønningsprogram.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.