Lederskab, talenter og kultur

Ledere skaber virksomhedskulturen og identificerer talenterne, mens talentudviklingen er en integreret del af kulturen og basis for ledelsesudviklingen. Alle tre elementer skal derfor være synkroniseret for at sikre en optimal udnyttelse og strategisk sammenhængskraft.

For at sikre en langtidsholdbar organisation kræves det at der konstant er fokus på dem der udøver lederskabet i dag og i morgen (efterfølger planlægningen), men ligeledes vigtigt er det at have fokus på dem der kommer til at være på nøglepositionerne i fremtiden (talenterne).  Det bliver dem og omverdenens kommende krav og forventede kompetencer, der kommer til at sikre at organisationen føres videre.

“The fact is, culture eats strategy for lunch. You can have a good strategy in place, but if you don’t have the culture and the enabling systems that allow you to successfully implement that strategy, the culture of the organization will defeat the strategy.”

Citat: Dick Clark, CEO of pharmaceutical giant Merck

Udgivelser

Mulige udfordringer:

Under større forandringer såsom fusioner oplever mange organisationer at synergi effekterne i sammensatte ledergrupper og personale teams udebliver og at den nye organisation desværre derfor præsterer dårligere end forventet. Dette skyldes ofte uoverensstemmelse mellem de forskellige virksomhedskulturer - og derved de forskellige ledelsesstile – hvor de pludseligt skal sætte sig sammen og forventes at samarbejde.

Hvis man således har forskellige billeder af den nuværende situation, bliver det derved yderst vanskelligt at udpege de talenter, der skal være med til at føre organisationen videre til succes. Derved er organisationens talent pipeline mangelfuld og i værste fald truer det organisationens fremtidige resultater.

  • "Hvilke roller er nøgleroller om fem år?
  • "Hvad kendetegner vores talenter?"
  • "Hvordan forbedrer vi vores virksomhedskultur?"

PwC kan levere:

  • Design og implementering af ledelsesudviklingsprogrammer til forskellige ledelseslag
  • Processer for efterfølgerplanlægning
  • Kulturanalyser ved fusioner
  • Talent identificering i forhold til organisationens mål og strategi
  • Identificere proces for talent pipeline
  • Design og implementering af globale eller lokale talent programmer
  • En fuldstændig opdatering af organisationens eksisterende internationaletalent programmer mht. identificering, aflønning, udvikling og mobilitet
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.