Organisationsdesign

Sammen med kunden gennemgår vi den eksisterende organisation med det formål at skabe de bedst mulige rammer inden hvilke organisationens strategi kan blive ført ud i livet.

Vi kan hjælpe med at tilpasse virksomhedens organisationsdesign til såvel interne som eksterne forandringer og sikre at organisationen er designet til fremtidens udfordringer og behov.

Mulige udfordringer:

Ved enhver større organisatorisk forandring er det værdifuldt at sikre at organisationsdesignet fortsat understøtter organisationens strategi for at sikre en hurtig implementering og deraf sikre de forventede resultater.  Såfremt organisationsdesignet ikke understøtter den fremadrettede rejse, så kan det koste det dyrt gennem manglende effektivitet, for høje omkostninger til dobbeltarbejde, uklare rollebeskrivelser og personlig usikkerhed om egen rolle samt manglende beslutningskraft i organisationen.

  • "Vi skal fra en geografisk struktur til en funktionel struktur. Hvordan gør vi?"
  • "Hvordan arbejder vores afdelinger mest hensigtsmæssigt sammen?"
  • "Hvor mange skal vi være i den nye organisering?"

PwC kan levere:

  • Udarbejde funktions- og rollebeskrivelser
  • Afdække optimal governance struktur for at sikre beslutningskraft i hele organisationen
  • Undersøge optimal dimensionering og bemanding
  • Sikre at organisationen design er skalérbar og hurtigt kan tilpasses fremtiden

Udgivelser:

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.