Organisatorisk forandring

Ofte fejler store organisatoriske forandringsprojekter såsom fusioner eller afskedigelsesrunder fordi der ikke er taget højde for hvordan menneskene oplever forandringerne. Der opstår usikkerhed om roller og ansvar og ofte er organisationsstrukturen ikke tilpasset til den nye virkelighed. Det medfører ofte store omkostninger eller forsinkede positive resultater. Begge dele kunne være undgået, hvis den menneskelige faktor havde været inddraget.

Vi assisterer vores kunder i planlægning og styring af forandringsprocesserne i organisationen bl.a. gennem vores rammeværktøj for programstyring ”Transform” og skaber den ønskede værdi i forandringen bl.a. via vores ”Making Change Stick” metode.

PwC har stor erfaring med at hjælpe både små og store virksomheder gennem de organisatoriske forandringer.

Læs mere om hvad PwC kan tilbyde på de næste sider:

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.