FATCA

I bestræbelserne på at forebygge skatteunddragelse, indfører de amerikanske skattemyndigheder omfattende krav til rapportering og tilbageholdelse af kildeskat. Reglerne er bedre kendt som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og påvirker især den finansielle sektor. FATCA træder i kraft den 1. januar 2013.
Læs mere om indfasning af reglerne

Oplev fordele igennem Nordisk FATCA-samarbejde

Vi har etableret et Nordisk FATCA Team, hvor du kan trække på resourcer, erfaringer og best practices fra hele Norden. Vores FATCA-specialister er i tæt dialog med PwC i USA og er aktive indenfor det interne globale FATCA netværk. Derigennem holder vi os ajour med de seneste nyheder, som vi gerne deler med dig. Kontakt os øverst til højre for at høre mere om, hvordan vi helt specifikt kan hjælpe din virksomhed.

Hvem bliver berørt af FATCA?

FATCA berører ikke-amerikanske finansielle og ikke-finansielle virksomheder, som modtager betalinger i form af afkast fra investeringer i USA. Ved at rette reglerne til betalinger mod de udenlandske virksomheder i stedet for de amerikanske skatteydere, forbedres de amerikanske skattemyndigheders mulighed for at kontrollere eventuelle skatteunddragere.

Konsekvensen af non-compliance er 30% kildeskat

Finansielle virksomheder i Danmark bør allerede nu få overblik over, hvilken effekt FATCA kan have på virksomhedens eller kundernes amerikanske investeringer, for at undgå den 30% kildeskat, der pålægges ved ikke at være i compliance.

Det betyder FATCA-reglerne

Danske virksomheder skal for at undgå 30% amerikansk kildeskat på virksomhedens eller kundernes amerikanske investeringer:
  • Indsamle tilstrækkelig information vedrørende kontoindehavere for at identificere "US konti"
  • Efterleve foreskrevet due diligence procedurer
  • Rapportere specifikke oplysninger vedrørende US konti til de amerikanske skattemyndigheder
  • Tilbageholde 30% kildeskat vedrørende enhver omfattet betaling til en person, der ikke leverer de nødvendige oplysninger
  • Efterleve de amerikanske skattemyndigheders anmodning om information
  • Forsøge at få kundens samtykke vedrørende gældende tavshedspligt for de relevante oplysninger, eller luk kontoen inden for en rimelig periode

FATCA alternativer - en summarisk oversigt

FATCA alternativer


Begynd arbejdet nu - mange virksomheder er i gang

FATCA-reglerne favner bredt og er komplicerede. F.eks. er der mange uafklarede forhold eftersom de amerikanske skattemyndigheder løbende udsender retningslinjer for hvordan loven skal forstås. Derfor bør arbejdet gå i gang med det samme. Se FATCA oversigt (.pdf) med konkret vejledning og eksempler.

FATCA - Sådan bliver I klar til FATCA

Følg med i seneste nyt om FATCA

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev Dialog og få nyheder om FATCA direkte i din inboks. Se desuden samling af de seneste skattenyheder her.

Kontakt os om FATCA

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde, hvor vi sparrer med dig om dine muligheder. Du finder kontaktinformation på vores specialister øverst til højre.