Kurser i bogholderi - Praktiske værktøjskurser for regnskabsmedarbejdere

Administration af virksomhedens bogholderi indeholder mange praktiske opgaver og kan i mange tilfælde gøres mindre tidskrævende og omstændig. Vi tilbyder en række bogholderikurser for medarbejdere i bogholderifunktionen.

Se PwC's kurser i bogholderi her:

 • Afgiftskurser
  Vi tilbyder en række kurser, hvor vi sætter fokus på korrekt håndtering af specifikke afgifter fx chokolade-, sukker og spiritusafgift. Se hele oversigten over vores afgiftskurser og tilmeld dig.

 • Grundlæggende bogholderi
  Få et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi samt regnskabets opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper.

 • Moms for debitorbogholderiet
  Kurset sætter fokus de problemstillinger, som virksomheder konfronteres med, når de sælger varer eller ydelser til kunder i andre EU-lande eller 3.lande. Læs mere og bestil.

 • Moms for kreditorbogholderiet
  Lær om momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland. Læs mere og bestil.

 • Moms og afgifter fra en skarp vinkel
  Kurset sætter fokus på hvad der er ”hot”, nyt og relevant retspraksis på aktuelle emner.

 • Udvidet bogholderi
  På kurset får du et grundigt overblik over gældende regler for bogføring og du vil få styr på komplekse posteringer.

 • Årsafslutning
  På dette kursus får du indsigt i, hvilke dokumenter der bør være kopieret og tilgængelige for den, der udarbejder regnskabet samt hvilke afstemninger, der bør være foretaget inden regnskabs-udarbejdelsen går i gang.

 • Økonomistyring og budgettering - grundlæggende økonomiforståelse
  Få en bred og grundlæggende indføring i regnskabsforståelse, økonomistyring og budgettering. Dermed bliver du i stand til at læse og forstå årsregnskaber samt gennemskue og opstille budgetter.