Strategisk forretningsudvikling

Behovet for omstilling og fornyelse af forretningsmodeller stiller store krav til systematisk at kunne opfinde, ændre, udforme og implementere nye, stærke forretningsmodeller. Vi stiller med dette kursus skarpt på nye metodikker og vores erfaring med udvikling af traditionelle og nye forretningsmodeller, hvor fokus på værdiskabelse er centralt. 

Vores metode kalder vi PwC's 360° sprint®. 

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 

Udbytte

Et visuelt overblik, der gør det muligt at kortlægge, forstå og kommunikere forretningsmodellen og forandringer i et stærkt konkurrencepræget landskab.

 • Indblik i Business Model Generation-forretningsmodellens ”9 byggestene”.
 • Overblik over sammenhængen mellem det omgivende forretningsmiljø og forretningsmodellen.
 • Indblik i forskellige typer af forretningsmodeller og deres dynamikker.
 • Metodik til arbejdet med epicentre for værdiskabende forandringer (strategi).
 • Indblik i metodikker til evaluering af forretningsmodeller.
 • Sammenhæng mellem forretningsmodellen og forretningsplanen.
 • Indblik i designprocessen for forretningsmodellen.
 • Sammenhæng mellem værdiskabelse (modeller) og forretningsmodellen.
 • Praktisk redskab til styring, eksekvering og kommunikation af værdiskabende initiativer og monitorering af KPI’er.

Ved deltagelse på kurset modtager du bogen Business Model Generation, som kursets indhold er bygget op omkring. 

Læs mere om bogen Business Model Generation.

Indhold 

 • Forandring og omstilling stiller nye krav til ledelse og forretningsmodellen.
 • Visualisering af forretningsmodellens ”9 byggestene”.
 • Forretningsmodel-lærred.
 • Forretningsmodellens mønstre og deres dynamik.
 • Forretningsmiljøet som designrum.
 • Visualisering af strategiarbejde med afsæt i forretningsmodel-lærred og designrum.
 • Evaluering af forretningsmodellen.
 • Udgangspunkt for innovation af nye og etablerede virksomheder.
 • Proces med design af ny og ændret forretningsmodel.
 • Forretningsplan.
 • Forretningsmodellens finansielle værdiskabelse.
 • Handleplan for styring, eksekvering og monitorering af forandringer og værdiskabelse.

 

Målgruppe

Målgruppen er personer, som enten ejer en virksomhed, eller som indgår i ledelsen af en virksomhed, og som via deres ledelse har behov for i praksis at kunne systematisere tilgangen til forretningsudvikling på en let og visuel stærk måde.


Kurset henvender sig til dig, der ønsker at kunne skabe direkte sammenhæng mellem udviklingen af din virksomheds værdi, initiativer og en klar og let forståelig kommunikation af planen for din virksomheds forretningsmodel i forhold til ledelse, medarbejdere og interessenter.