Kursus i strategisk forretningsudvikling

Hvorfor klarer nogle virksomheder sig bedre end andre? Svaret på dette spørgsmål ligger i designet af virksomhedens forretningsmodel.
Behovet for omstilling og fornyelse af forretningsmodeller er større end nogensinde, og virksomhedslederne bliver dagligt udfordret på at kunne opfinde, udforme, ændre og implementere stærke forretningsmodeller.

Men hvad er en forretningsmodel? Og hvordan kan man med afsæt i forretningsmodellen arbejde med virksomhedens strategi? Vores metode til strategisk forretningsudvikling kalder vi PwC's 360° Sprint® Model. Modellen er baseret på metodikkerne fra bøgerne: Business Model Generation og Value Proposition Design, og på baggrund af dette, får du den nyeste viden om forretningsmodeller samt en række hurtige, effektive og agile værktøjer til at komme fra strategi til handling.

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 

Udbytte

Med PwC's 360° Sprint® Model får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan kortlægge, forstå og forandre din virksomheds forretningsmodel, ligesom du får konkrete værktøjer til den svære øvelse det er, at komme fra strategi til handling. Konkret får du blandt andet følgende på kurset:

 • Et unikt visuelt strategisk overblik via metodikkerne i Business Model Generation.
 • Indblik i forretningsmodellærredets ”9 byggestene”.
 • Indblik i sammenhængen mellem det omgivende forretningsmiljø (kontekst) og forretningsmodellen.
 • Indblik i hvordan man arbejder med Value Proposition Design.
 • Indblik i forskellige typer af forretningsmodeller og deres dynamikker.
 • Indblik i hvordan man skaber en konkret portefølje af strategiske initiativer og derved kommer fra strategi til handling.
 • Et praktisk handlings- og styringsredskab, som sikrer, at du kommer i mål på både kort- og lang sigt.
 • Viden om nye effektive metoder hvorpå man kan kommunikere virksomhedens strategi, mål samt veje til målet - på en enkelt og visuel måde.
 • Du modtager bogen Business Model Generation, som er referencerammen for kursets indhold. Læs mere om bogen Business Model Generation.

 

Indhold 

 • Forandring og omstilling stiller nye krav til ledelse og forretningsmodellen.
 • Visualisering af forretningsmodellens ”9 byggestene”.
 • Forretningsmodel-lærred.
 • Forretningsmodellens mønstre og deres dynamik.
 • Forretningsmiljøet som designrum.
 • Visualisering af strategiarbejde med afsæt i forretningsmodel-lærred og designrum.
 • Evaluering af forretningsmodellen.
 • Udgangspunkt for innovation af nye og etablerede virksomheder.
 • Proces med design af ny og ændret forretningsmodel.
 • Forretningsplan.
 • Forretningsmodellens finansielle værdiskabelse.
 • Handleplan for styring, eksekvering og monitorering af forandringer og værdiskabelse.

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kursus er ejerledere, direktionsmedlemmer samt nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i SMV-virksomheder, som via deres ledelse har behov for i praksis at kunne systematisere tilgangen til forretningsudvikling på en let og visuel stærk måde.
Kurset henvender sig til dig, der ønsker at kunne skabe direkte sammenhæng mellem udviklingen af din virksomheds værdi, strategiske initiativer og en klar og let forståelig kommunikation af planen for din virksomheds forretningsmodel i forhold til ledelse, medarbejdere og interessenter.

 

Form

Undervisningsformen vil være en kombination af indlæg, diskussioner, gruppedrøftelser og casearbejde – og kursusdeltagerne får således lov til at arbejde hands-on med modeller og teorier.