Moms e-learnings - en fleksibel og effektiv opdatering

Vores e-learning moduler i moms er et tilbud til dig, som har behov for en grundlæggende viden eller en opdatering af momsreglerne på en fleksibel måde. Du bestemmer selv tid og sted, og du kan hurtigt få svar på de momsmæssige problemstillinger, som du til dagligt møder i dit arbejde.

Udviklingen af de enkelte e-learnings sker i takt med, at nye love og regler kommer til, nyudviklede e-learnings kommer derfor løbende til som erstatning for udgåede.

De enkelte e-learnings er opbygget efter en fast skabelon, som gør det let at orientere sig i indholdet, og når først du har prøvet én e-learning, kender du strukturen for de øvrige. Du kan til enhver tid stoppe de enkelte e-learnings og fortsætte, når du har tid, da systemet husker din placering fra du sluttede.

Målgruppe

Vores e-learnings i moms er til dig, der til daglig arbejder med moms, og som har behov for en opdatering eller grundlæggende viden om momsreglerne.

Pris

E-learning modulerne kan enten købes separat for DKK 895,- eller i en samlet pakke for DKK 4.995,- Du får et års adgang til modulerne.


Bestil moms pakke

Indeholder: Alle 8 moms e-learnings. Se beskrivelse af indholdet nedenfor.
Pris: 4.995 kr. (ekskl. moms)


E-learning moduler:

Introduktion til moms (Kan ikke købes separat)

Formålet med denne e-learning er at give dig en kort introduktion til de mest centrale begreber i momsrettens univers, som du vil møde i e-learnings vedrørende moms.

Du kan også med fordel anvende introduktionen som et opslagsværk for diverse begreber inden for moms, når du gennemgår andre af PwC’s moms e-learnings.

Moms på køb af varer

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, som en dansk virksomhed har i forbindelse med køb af varer i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvilket land, der har ret til at opkræve moms af en given vare (dvs. hvor momsbeskatningsstedet er).
 • Om køber skal afregne momsen.
 • Om køber bliver registreringspligtig.
 • Hvilke særlige indberetningskrav, der er for køb af en given vare.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 60 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Moms på salg af varer

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, som en dansk virksomhed har i forbindelse med salg af varer til kunder i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er.
 • Om sælger skal afregne momsen.
 • Om sælger bliver registreringspligtig.
 • Hvilke særlige indberetnings- og fakturakrav, der er for salg af en given vare.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 60 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Moms på køb af ydelser

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, der er for en dansk virksomhed i forbindelse med køb af ydelser i Danmark, EU og lande udenfor EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er for en given ydelse.
 • Om køber skal afregne momsen.
 • Om køber bliver registreringspligtig.
 • Hvilke indberetningskrav, der er for køb af en given ydelse.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 30 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Moms på salg af ydelser

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer en dansk virksomhed har ved salg af ydelser i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er for en given ydelse.
 • Om sælger skal afregne momsen.
 • Om sælger bliver registreringspligtig.
 • Hvilke indberetningskrav og fakturakrav, der er for salg af en given ydelse.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 45 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Momshåndtering af tab på debitorer

Med denne e-learning får du en hurtig oversigt over reglerne for momsmæssig regulering ved tab på debitorer.

Du lærer bl.a

 • Hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før der kan foretages regulering for tab på debitorer.
 • Periodisering af regulering for tab på debitorer.
 • Muligheden for regulering for tab på debitorer, ved henholdsvis overdragelse af fordringer til eje og overdragelse til sikkerhed.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 20 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Momshåndtering af viderefakturering og udlæg

Velkommen til e-learningen om momshåndtering af viderefakturering og udlæg.
Efter e-learningen vil du kunne håndtere den momsmæssige behandling af viderefakturering, udlæg og sondringen imellem disse.

Du lærer bl.a.

 • hvordan du skal håndtere viderefakturering af en momspligtig ydelse/vare
 • hvordan du skal håndtere viderefakturering af en momsfritaget ydelse/vare
 • hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at et udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget ved momsberegning
 • hvad der forstås ved en ”bi-omkostning”

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 30 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)

Momslovens fakturaregler

Velkommen til e-learningen om momslovens faktureringsregler. Med e-learningen får du en generel forståelse for momslovens faktureringsregler.

Du lærer bl.a.:

 • hvornår der skal udstedes en faktura
 • de forskellige fakturakrav, der gælder for en fuld faktura
 • hvad et afregningsbilag er
 • fakturaens indhold, når fakturaen vedrører leverancer til købere i andre EU-lande
 • hvornår du kan anvende en forenklet faktura
 • hvad en elektronisk faktura er, og hvornår den kan anvendes.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 60 minutter
Pris: 895 kr (ekskl. moms)