Moms e-learnings - en fleksibel og effektiv opdatering

Vores e-learnings i moms er til dig, som ønsker en fleksibel læringsform, og som har behov for en grundlæggende viden eller en opdatering af momsreglerne og momsfradrag på en fleksibel måde. De enkelte e-learnings er opbygget efter en fast skabelon, som gør det let at orientere sig i indholdet, og når først du har prøvet én e-learning, kender du strukturen for de øvrige. Du kan til enhver tid stoppe de enkelte e-learnings og fortsætte, når du har tid, da systemet husker din placering fra du sluttede.

Kompetenceudvikling til attraktiv pris

Sammensæt dit kompetenceforløb til attraktiv pris. Du kan købe alle enkeltmoduler til 1.195 kr. ekskl. moms pr. stk., og du kan købe pakkeløsninger, hvor du får en samlet rabat på mere end 50 % på enkeltmodulerne. Se pris og indhold for de forskellige momspakker neden for.

Få yderligere 50 % rabat på en momspakke, når du samtidig tilmelder dig et af vores øvrige momskurser. Notér den ønskede momspakke (eksempelvis Grundlæggende momspakke)" under "Bemærkninger", når du tilmelder dig et momskursus".

Målgruppe

Du har behov for et opslagsværk, en bred grundlæggende viden om moms eller en effektiv update om konkrete momsforhold. Moms e-learnings bidrager også til din SR-efteruddannelse, samlet set kan du få op til 10 timer og 35 minutters obligatorisk efteruddannelse.

Grundlæggende momspakke

Vi udbyder 8 e-learnings i grundlæggende moms. Du kan købe alle 8 e-learnings samlet i en Grundlæggende momspakke til en fordelagtig pris på 3.995 kr. ekskl. moms. Du kan også købe vores e-learnings separat til 1195 kr. ekskl. moms pr. stk. Læs mere om indholdet for hver e-learning nedenfor.

Introduktion til moms (Kan ikke købes separat)

Formålet med denne e-learning er at give dig en kort introduktion til de mest centrale begreber i momsrettens univers, som du vil møde i e-learnings vedrørende moms.

Du kan også med fordel anvende introduktionen som et opslagsværk for diverse begreber inden for moms, når du gennemgår andre af PwC’s moms e-learnings.

Moms på køb af varer

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, som en dansk virksomhed har i forbindelse med køb af varer i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvilket land, der har ret til at opkræve moms af en given vare (dvs. hvor momsbeskatningsstedet er).
 • Om køber skal afregne momsen.
 • Om køber bliver registreringspligtig.
 • Hvilke særlige indberetningskrav, der er for køb af en given vare.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 60 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 60 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Moms på køb af ydelser

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, der er for en dansk virksomhed i forbindelse med køb af ydelser i Danmark, EU og lande udenfor EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er for en given ydelse.
 • Om køber skal afregne momsen.
 • Om køber bliver registreringspligtig.
 • Hvilke indberetningskrav, der er for køb af en given ydelse.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 30 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 30 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Moms på salg af varer

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer, som en dansk virksomhed har i forbindelse med salg af varer til kunder i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er.
 • Om sælger skal afregne momsen.
 • Om sælger bliver registreringspligtig.
 • Hvilke særlige indberetnings- og fakturakrav, der er for salg af en given vare.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 60 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 60 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Moms på salg af ydelser

Med denne e-learning får du en generel forståelse for de momsmæssige udfordringer en dansk virksomhed har ved salg af ydelser i Danmark, EU og lande uden for EU.

Du lærer bl.a.:

 • Hvor beskatningsstedet er for en given ydelse.
 • Om sælger skal afregne momsen.
 • Om sælger bliver registreringspligtig.
 • Hvilke indberetningskrav og fakturakrav, der er for salg af en given ydelse.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 45 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 45 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momshåndtering af tab på debitorer

Med denne e-learning får du en hurtig oversigt over reglerne for momsmæssig regulering ved tab på debitorer.

Du lærer bl.a

 • Hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før der kan foretages regulering for tab på debitorer.
 • Periodisering af regulering for tab på debitorer.
 • Muligheden for regulering for tab på debitorer, ved henholdsvis overdragelse af fordringer til eje og overdragelse til sikkerhed.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 30 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 30 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momshåndtering af viderefakturering og udlæg

Velkommen til e-learningen om momshåndtering af viderefakturering og udlæg.
Efter e-learningen vil du kunne håndtere den momsmæssige behandling af viderefakturering, udlæg og sondringen imellem disse.

Du lærer bl.a.

 • hvordan du skal håndtere viderefakturering af en momspligtig ydelse/vare
 • hvordan du skal håndtere viderefakturering af en momsfritaget ydelse/vare
 • hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at et udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget ved momsberegning
 • hvad der forstås ved en ”bi-omkostning”

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 30 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 30 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momslovens fakturaregler

Velkommen til e-learningen om momslovens faktureringsregler. Med e-learningen får du en generel forståelse for momslovens faktureringsregler.

Du lærer bl.a.:

 • hvornår der skal udstedes en faktura
 • de forskellige fakturakrav, der gælder for en fuld faktura
 • hvad et afregningsbilag er
 • fakturaens indhold, når fakturaen vedrører leverancer til købere i andre EU-lande
 • hvornår du kan anvende en forenklet faktura
 • hvad en elektronisk faktura er, og hvornår den kan anvendes.

"Introduktion til moms" medfølger ved køb af denne e-learning.

Varighed: 60 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 60 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 
Pakke indhold: Alle 8 e-learnings fra Grundlæggende moms. Se beskrivelse af indholdet ovenfor.
Varighed: Pakken indeholder i alt 5 timer og 45 minutters e-learning, hvoraf de 5 timer og 15 minutter giver SR-efteruddannelse.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af pakke.
Pris: 3.995 kr. (ekskl. moms)
 

Momsfradragspakke

Vi udbyder 8 e-learnings i momsfradrag. Du kan købe alle 8 e-learnings samlet i en Momsfradragspakke til en fordelagtig pris på 3.995 kr. ekskl. moms. Du kan også købe vores e-learnings separat til 1195 kr. ekskl. moms pr. stk. Læs mere om indholdet for hver e-learning nedenfor. Bemærk, at hvis du køber en pakke, vil du få adgang til de 3 moduler om fast ejendom så snart de er færdigudviklede og din adgang på hele pakken vil blive forlænget med 6 mdr. herefter.

Momsfradrag - Introduktion (Kan ikke købes separat)

I denne e-learning får du en generel forståelse af de overordnede begreber og principper vedrørende momsfradragsretten. Du vil således blive bekendt med, hvornår der er fuldt, delvist eller intet fradrag for udgifter, og vi vil også se nærmere på opgørelsen af den delvise momsfradragsret.

Du lærer bl.a.:

 • Formålet med momsfradragsretten.
 • Betingelserne for at opnå momsfradrag.
 • Hvornår en given udgift giver ret til fuldt, delvist og intet momsfradrag.
 • At vurdere og identificere hvornår den delvise momsfradragsprocent skal anvendes.
 • At vurdere hvorledes den delvise momsfradragsprocent skal opgøres.

Momsfradrag for personalegoder

Efter e-learningen vil du kunne håndtere den fradragsmæssige behandling af en lang række forskellige personalegoder.

Du lærer bl.a.:

 • Hvornår der er ret til fuldt momsfradrag.
 • Hvornår der ikke er ret til momsfradrag.
 • Hvornår de lovmæssige momsfradragsbegrænsninger finder anvendelse.
 • Hvornår reglerne for skønsmæssigt momsfradrag skal anvendes.

"Momsfradrag - Introduktion" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 90 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 90 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momsfradrag for bespisning

Momshåndtering i forbindelse med udgifter til bespisning er kompleks, og det kan være svært at afgøre, hvornår der er ret til fuldt, delvist eller intet momsfradrag, og hvilke forpligtelser virksomheden eventuelt har.
Vi vil i løbet af denne e-learning gennemgå momsreglerne for de hyppigste situationer, hvor en virksomhed har udgifter til bespisning.

Vi vil således se nærmere på momshåndteringen i forbindelse med:

 • Møder.
 • Kurser.
 • Diverse arrangementer i virksomheden.
 • Restauration.
 • Kantine - både hvad angår virksomhedens ret til fradrag og virksomhedens forpligtelser med hensyn til afregning af salgsmoms.

Du vil undervejs i denne e-learning bl.a. få:

 • En grundlæggende forståelse af og et overblik over momshåndtering af forskellige former for bespisning, herunder hvornår der er ret til fuldt, delvist og intet momsfradrag.
 • Kendskab til, hvordan den momsmæssige behandling af udgifterne afhænger af deres formål.
 • Et indblik i, hvordan kantinemoms skal håndteres.

"Momsfradrag - Introduktion" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 70 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 70 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momsfradrag for biler

Momshåndteringen i forbindelse med udgifter til motorkøretøjer kan være kompleks, da de er omfattet af en række særregler. Momshåndteringen afhænger således af, om der er tale om motorkøretøjer til befordring af personer eller varer, størrelsen, samt om der er tale om nye eller brugte motorkøretøjer. Det kan derfor være svært for en virksomhed at vurdere, hvornår en given udgift giver ret til fuldt, delvist eller intet momsfradrag samt hvilke betingelser, der eventuelt er knyttet til fradragsretten.

Vi vil i løbet af denne e-learning gennemgå en lang række situationer, hvor der typisk opstår tvivl om momshåndteringen.

Du vil i denne e-learning bl.a. få:

 • En grundlæggende forståelse for momshåndteringen af motorkøretøjer på hvide nummerplader (personbiler), herunder reglerne for køb, salg, leje samt drift.
 • En grundlæggende forståelse for momshåndteringen af motorkøretøjer på gule nummerplader (varebiler og lastbiler), herunder reglerne for køb, salg, leje samt drift.
 • Kendskab til, hvornår en varebil kan anses for at være specialindrettet, herunder et indblik i hvornår privat kørsel accepteres.
 • Et indblik i reglerne for at leje en varebil ud til medarbejderne ved anvendelsen af dagsbeviser.

"Momsfradrag - Introduktion" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 90 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 90 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Momsrefusion - Sådan søger du

Når en virksomhed afholder udgifter i udlandet, kan disse udgifter være pålagt moms. Denne udenlandske moms kan ikke fratrækkes på den danske momsangivelse, men kan oftest søges refunderet i det pågældende land.

I denne e-learning gennemgår vi proceduren for momsrefusion. E-learningen vedrører hovedsageligt tilbagesøgning af momsudgifter i andre EU-lande, og vil derfor kun ganske kort berøre lande uden for EU (herunder særligt Norge).

Du lærer bl.a.:

 • De overordnede betingelser for retten til momsrefusion.
 • Hvornår ansøgning om momsrefusion senest skal indsendes og konsekvenserne ved, at fristen ikke overholdes.
 • Hvorledes opgørelse af momsrefusion skal ske.
 • Hvordan ansøgningen om momsrefusion indsendes.

"Momsfradrag - Introduktion" medfølger ved køb af denne e-learning

Varighed: 70 minutter.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af enkelt e-learning.
SR-efteruddannelsestimer: E-learning indeholder 70 minutter SR-efteruddannelse.
Pris: 1.195 kr. (ekskl. moms)
 

Moms og fast ejendom - introduktion (Kan ikke købes separat)

Denne e-learning er endnu ikke tilgængelig. Bemærk, at hvis du køber en pakke, vil du få adgang til de 3 moduler om fast ejendom så snart de er færdigudviklede og din adgang på hele pakken vil blive forlænget med 6 mdr. herefter.

Moms ved køb og salg af fast ejendom

Denne e-learning er endnu ikke tilgængelig. Bemærk, at hvis du køber en pakke, vil du få adgang til de 3 moduler om fast ejendom så snart de er færdigudviklede og din adgang på hele pakken vil blive forlænget med 6 mdr. herefter.

Moms ved udlejning af fast ejendom

Denne e-learning er endnu ikke tilgængelig. Bemærk, at hvis du køber en pakke, vil du få adgang til de 3 moduler om fast ejendom så snart de er færdigudviklede og din adgang på hele pakken vil blive forlænget med 6 mdr. herefter.
Pakke indhold: Alle 8 e-learnings fra Momsfradrag. Se beskrivelse af indholdet ovenfor.
Varighed: Pakken indeholder i alt 5 timer og 50 minutters e-learning, hvoraf de 5 timer og 20 minutter giver SR-efteruddannelse.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af pakke.
Pris: 3.995 kr. (ekskl. moms)
 

Komplet momspakke

Du kan købe alle 16 e-learnings samlet til en fordelagtig pris på 7.990 kr. ekskl. moms. Bemærk, at hvis du køber en pakke, vil du få adgang til de 3 moduler om fast ejendom så snart de er færdigudviklede og din adgang på hele pakken vil blive forlænget med 6 mdr. herefter.

Pakke indhold: Alle 16 moms e-learnings fra pakkerne grundlæggende moms samt momsfradrag. Se beskrivelse af indholdet for de enkelte e-learnings ovenfor.
Varighed: Pakken indeholder i alt 11 timer og 35 minutters e-learning, hvoraf de 10 timer og 35 minutter giver SR-efteruddannelse.
Adgang: Du vil få adgang til e-learnings i 6 måneder ved køb af pakke.
Pris: 7.990 kr. (ekskl. moms)