HR-jura i praksis

Allround kursus skræddersyet til HR-funktionens udfordringer

Kurset tager højde for den nyeste lovgivning og domspraksis, og har fokus på de praktiske implikationer af reglerne, og hvordan de kan håndteres i en praktisk virkelighed. Kursets scope er hele ansættelsescyklussen fra ansættelse til ansættelsesophør og de udfordringer, der kan støde til undervejs i processen. Du bliver klædt på til at håndtere virksomhedens forpligtelser og undgå at begå fodfejl i relation til virksomhedens ansatte. Kurset er en oplagt mulighed for at opdatere den juridiske ramme for din praktiske virkelighed.

Vi anbefaler, at man kombinerer med kurset Beskatning af personalegoder, såfremt dette er relevant for ens funktion.
 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

 
Udbytte

 • Du får et overblik over området og en omfattende materialesamling, der bliver dit opslagsværk efterfølgende. 
 • Du bliver klædt juridisk på til at tackle de udfordringer, som man uundgåeligt møder som arbejdsgiver. 
 • Du kan sikre, at jeres praksis er i overensstemmelse med gældende lov og hensigtsmæssig i forhold til mulighederne.

 

Indhold

Ansættelsesret

 • Intro til ansættelsessamtalen
  - Hvad må arbejdsgiveren spørge om, kræve af dokumentation mv.?
 • Ansættelsessamtalen
  - Ekstern foredragsholder.
 • Ansættelseskontrakten
  - Ansættelsesbevisloven, hvem har krav på en kontrakt, i hvilken form?
  - Henvisninger til håndbøger, væsentlige vilkår, udstationering.
 • Ansættelsesforhold
  - Tidsbegrænset ansættelse, deltid, vikarer mv.

Ferie, barsel og sygdom

 • Ferie og feriefridage
  - Ferieregler, optjening og afholdelse af ferie, feriepenge, ferie ved opsigelse.
 • Barsels- og fædreorlov
  - Rettigheder og pligter for arbejdsgiver og medarbejder, barselsfond, dagpengerefusion.
 • Sygdom
  - Rettigheder og pligter ved sygdom, lægeerklæring, refusion.

Klausuler, regler og opsigelser

 • Kunde-, konkurrence-, og jobklausuler
  - Hvornår bør klausuler anvendes?
  - Hvilke krav stilles der i lovgivningen?
 • IT-regler/overvågning/e-mail-politik
  - Hvordan kan en internetpolitik se ud?
 • Ændring i ansættelsesforholdet
  - Organisationsændring, stillingsændring, hvordan håndteres dette?
 • Opsigelse
  - Hvordan håndteres en opsigelse?
  - Hvordan bliver en opsigelse god?
  - Varsler, fritstilling, suspendering.

Fratrædelsesaftale

 • Usaglig opsigelse/bortvisning
  - Hvordan undgår virksomheden en usaglig opsigelse?
  - Hvad sker der, når en medarbejder skal bortvises?
  - Regler.
 • Personalehåndbøger
  - Hvilke forhold bør reguleres i personalehåndbogen?

 

Målgruppe

Kurset er henvendt til dig, som er ansat i en HR-funktion, og ønsker overblik og indblik i det juridiske grundlag for jeres arbejde. Ansatte i andre funktioner er også velkomne til at deltage, men problemstillinger på kurset er typisk vinklet, som HR møder dem.
 

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus med fokus på netop jeres udfordringer. Kontakt os på academy@pwc.dk for at høre nærmere.