Undervisere på PwC's IFRS-kurser

Mød nogle af PwC's egne eksperter, som står for undervisningen på PwC's IFRS kursusforløb:

 

Henrik Steffensen, partner
Partner i PwC’s globale netværk af IFRS eksperter. Arbejdsområder består af årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder, selskabsret og bogføringsloven. Har speciale inden for køb og salg af virksomheder, herunder strukturering af opkøb, udbytteoptimering, selvfinansiering mv. Medlem af FSR’s selskabsretsudvalg. Medforfatter på bl.a. ”Årsregnskabsloven med kommentarer” og ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS”.
   
Jan Fedders, partner og statsautoriseret revisor
Partner i PwC’s globale netværk af IFRS-eksperter (området finansielle instrumenter). Har i en årrække arbejdet inden for revision og rådgivning og har specialiseret sig inden for regnskabsområdet, herunder IFRS og dansk regnskabsregulering og -praksis. PwC’s repræsentant i FSR’s Regnskabsfaglige udvalg (REGU). Medforfatter til bogen ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”. Forfatter til en række regnskabsfaglige artikler.
   
Tue Stensgård Sørensen, partner og statsautoriseret revisor
Speciale inden for internationale regnskabsstandarder vedrørende hovedsageligt virksomhedssammenslutninger, konsolidering, datterselskaber, associerede selskaber, nedskrivningstest, indtægter og skat. Derudover stor erfaring med revision af televirksomheder. Er ekstern underviser på CBS i København på cand.merc.aud. uddannelsen.