Kursus i udstationering af medarbejdere - Essential og Advanced

Der er en stadig stigning i antallet af udstationeringer af medarbejdere fra Danmark, rekruttering af medarbejdere fra andre lande og medarbejdere, som pendler over landegrænser. Udveksling af arbejdskraft mellem lande kan skabe stor værdi for en virksomhed. For de medarbejdere, der sidder i en HR-funktion eller lignende og håndterer udstationering af medarbejdere, er der mange forskellige regler, som kommer i spil, udfordringerne er mange og spænder vidt.

Kurset i udstationering af medarbejdere er delt op i to moduler – Essential og Advanced. Modulerne kan tages uafhængigt af hinanden, men Modul 2 forudsætter kendskab til håndtering af udstationering af medarbejdere.

Hvis du er helt ny eller ikke kender så meget til området, tilbyder vi vores Essential-kursus, hvor du lærer de fundamentale skatteregler for udstationerede medarbejdere at kende bl.a. gennem en grundig gennemgang af skattepligtsreglerne.

Hvis du allerede har erfaring med området, tilbyder vi vores Advanced-kursus, hvor vi gennemgår de mere komplekse situationer som f.eks. udstationeringer til flere lande og pendlere.

Vi vil på begge kurser tage fat på de mange forskellige regler såsom immigrationsregler, skatteregler, regler om social sikring og ansættelsesretlige regler og give dig en indføring i de seneste ændringer og praksis.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.


Modul 1: Essential

Udbytte - Modul 1

Du er måske ny medarbejder eller har ikke så bred erfaring med håndtering af udstationeringsregler. Som deltager på kurset får du en indføring i de forskellige regler og deres samspil, og du bliver klædt på til at tackle de udfordringer og problemstillinger, som du uundgåeligt møder som arbejdsgiver.

Du får indblik i de faldgruber og muligheder, der kan være i forhold til udstationering af medarbejdere, så du kan være med til at sikre, at din håndtering er i overensstemmelse med gældende regler og hensigtsmæssig i forhold til mulighederne. Du får desuden mulighed for at skabe et netværk og en materialesamling, der efterfølgende kan blive dit opslagsværk. I materialet indgår også huskelister og manualer.

Indhold - Modul 1

 • Ophør af skattepligt til Danmark
 • Indtræden af skattepligt til Danmark
 • 26 % skat
 • Arbejdsudleje
 • Dobbeltbeskatningsaftaler
 • Ligningslovens § 33 A
 • Rejsereglerne
 • Immigration til Danmark
 • Social sikring i Danmark og sociale sikringsaftaler
 • Forpligtelser i Danmark
 • Udstationeringskontrakter.

Modul 2: Advanced

Udbytte - Modul 2

Som deltager på kurset får du mulighed for at få yderligere indblik i de forskellige regler og deres samspil i forhold til mere komplicerede forhold og situationer. Du får de seneste nye ændringer og praksis gennemgået. Inden kurset vil vi bede dig fremsende en konkret problemstilling, som vil blive brugt i gennemgangen. 

Kurset er en overbygning på grundkurset og forudsætter, at du kender de forskellige regler og allerede har praktisk erfaring med området. Du får desuden mulighed for at skabe et netværk og en materialesamling, der efterfølgende kan blive dit opslagsværk. I materialet indgår også huskelister og manualer.

Indhold - Modul 2

Mobility i praksis

 • Skat og social sikring
 • Gennemgang af seneste ændringer og praksis
 • Pendlersituationer skat og social sikring
 • Mobility-politikker og -processer.

Målgruppe

Kurserne er henvendt til dig, som håndterer udstationering af medarbejdere, eller som skal håndtere løn for udstationerede medarbejdere. Kurserne er ikke umiddelbart henvendt til jurister eller skatteeksperter. 

Modul 2 - Advanced forudsætter kendskab til området, eller at du har deltaget på Modul 1 - Essential.

Skræddersyet kursus i din HR-afdeling?

Dette kursus er også oplagt at afholde som internt kursus med fokus på netop jeres udfordringer. Send en mail til academy@pwc.dk for at høre nærmere.